Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Österåker kn, PRÄSTGÅRDEN 2:1 ÖSTERÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1177

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERÅKERS KYRKA (akt.)
Stockholm
Österåker

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTGÅRDEN 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Österåkers kyrka uppfördes under slutet av 1100-talet. Den medeltida kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor, samt ett kraftigt torn i väster, möjligen avsett som skyddsrum. En sakristia tillkom troligen på 1200-talet och under 1200-eller 1300-talet fick koret samma bredd som långhuset. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster. Ett vapenhus uppfördes i söder samt en ny sakristia i norr och invändigt slogs tegelvalv som dekorerades med kalkmålningar. Under en genomgripande ombyggnad 1647-50 gestaltades kyrkan enligt samtida ideal, även om det medeltida mur...

Läs mer i eget fönster

Österåkers kyrka uppfördes under slutet av 1100-talet. Den medeltida kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor, samt ett kraftigt torn i väster, möjligen avsett som skyddsrum. En sakristia tillkom troligen på 1200-talet och under 1200- eller 1300-talet fick koret samma bredd som långhuset. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster. Ett vapenhus uppfördes i söder samt en ny sakristia i norr och invändigt slogs tegelvalv som dekorerades med kalkmålningar. Under en genomgripande ombyggnad 1647–50 gestaltades kyrkan enligt samtida ideal, även om det medeltida murverket bevarades.

Österåkers kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Stenkyrkan uppförs.
År 1757 - 1757 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot väster.
År 1760 - 1760 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs.
År 1862 - 1862 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot söder. Kyrkogårdsmuren utvidgas åt söder. Befintliga portar uppförs
År 1932 - 1932 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1949 - 1949 Nybyggnad
Gravkapellet uppförs efter ritningar av Evert Milles.
År 1955 - 1956 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot norr.
År 1962 - 1962 Ändring - Begravningsplats
Igenläggning av gångar på nya kyrkogården.
År 1963 - 1963 Ändring - Gallring av träd
En murhägnad uppförs vid nya kyrkogården. Hamling och gallring av träd på kyrkogårdsområdet och vid klockstapeln samt ändring av gångar på nya kyrkogården. Arbetet genomförs efter förslag av trädgårdsarkitekten Bertil Mo. Parkeringsplats anläggs.
År 1983 - 1989 Nyanläggning - Begravningsplats
En ny kyrkogård anläggs cirka 600 m norr om kyrkan. Arkitekt professor Sven-Ingvar Andersson.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs.