Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Österåker kn, MELLANSJÖ 3:3 LJUSTERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1166

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUSTERÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Österåker

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MELLANSJÖ 3:3

Historik

Ljusterö kyrka är resultatet av en ombyggnad av ett kapell från 1750-talet. 1894 byggdes det äldre kapellet om och fick en helt ny gestaltning. Den nya kyrkan utformades med den gamla grundplanen och timmerstommen i behåll som kläddes in med polykromt färgad panel och försågs med ett torn som ersatte den gamla klockstapeln.
Ombyggnaden utfördes efter ritningar av den kände stockholmsarkitekten Hjalmar Kumlien (1837-1897). Kumlien arbetade som stationshusarkitekt hos Adolf Edelsvärd 1860-1872. Därefter drev han, tillsammans med sin bror Axel Kumlien (1833-1913), egen verksamhet. Bröderna är upphovsmän till ett stort antal byggnader ...

Läs mer i eget fönster

Ljusterö kyrka är resultatet av en ombyggnad av ett kapell från 1750-talet. 1894 byggdes det äldre kapellet om och fick en helt ny gestaltning. Den nya kyrkan utformades med den gamla grundplanen och timmerstommen i behåll som kläddes in med polykromt färgad panel och försågs med ett torn som ersatte den gamla klockstapeln.

Ombyggnaden utfördes efter ritningar av den kände stockholmsarkitekten Hjalmar Kumlien (1837–1897). Kumlien arbetade som stationshusarkitekt hos Adolf Edelsvärd 1860–1872. Därefter drev han, tillsammans med sin bror Axel Kumlien (1833–1913), egen verksamhet. Bröderna är upphovsmän till ett stort antal byggnade...

Läs mer i eget fönster
År 1751 - 1755 Nybyggnad
Ny kyrkobyggnad uppförs av liggande timmer klädd med rödfärgad, stående panel och brädtak.
År 1782 - 1782 Nybyggnad
Ny klockstapel uppförs efter ritning av mjölnaren N Lennström på Loö på den äldre stapelns plats.
År 1822 - 1822 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster.
År 1896 - 1896 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster och norr.
År 1921 - 1921 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr.
År 1930 - 1930 Nybyggnad
Bod av trä med likkällare uppförs efter ritningar av arkitekt S Ullén