Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värmdö kn, VÄSTERBY 5:325 NÄMDÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3617-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄMDÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Värmdö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERBY 5:325

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Nämdö kyrka invigdes hösten 1876. Ritningarna är uppgjorda av byggmästare Gustaf Blomquist och bearbetade av arkitekt John Smedberg (1851-1913) anställd vid Överintendentämbetet.

John Smedberg etablerade sig efter avslutad utbildning i Malmö i slutet av 1870-talet där han kom att sätta sin prägel på stadsbilden. Han markerade där övergången från eklekticism till friare nyskapande med en varierad byggnadsflora som skolor, hyreshus och kommunala byggnader. Särkilt kan synagogan och elverket, idag konsthallen Rooseum, nämnas. Han undervisade och blev sedermera rektor v...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - NÄMDÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 183, år 1900: 252, år 1995: 94

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församlingen tidigt utbruten ur Österhaninge (stundom betraktad som kapellförsamling).

LÄGE OCH OMGIVNING - Enligt obekräftad tradition skall ha funnits ett kapell på Nämdö redan under medeltiden. Den nuvarande kyrkplatsen, belägen på en sluttning med havet i söder, har sannolikt anor från tidigt 1600-tal. Kyrkplatsen var i bruk till 1700-talets slut, då den för en hundraårsperiod övergavs. Nytt kapell påbörjades 1796 vid Östanvik, alldeles intill vattnet, en kvarts mil från den gamla kyrkplatsen (ÖSTANVIKS KYRKORUIN, KYRKNÄSET)...

Läs mer i eget fönster

Nämdö kyrka invigdes hösten 1876. Ritningarna är uppgjorda av byggmästare Gustaf Blomquist och bearbetade av arkitekt John Smedberg (1851–1913) anställd vid Överintendentämbetet.

John Smedberg etablerade sig efter avslutad utbildning i Malmö i slutet av 1870-talet där han kom att sätta sin prägel på stadsbilden. Han markerade där övergången från eklekticism till friare nyskapande med en varierad byggnadsflora som skolor, hyreshus och kommunala byggnader. Särkilt kan synagogan och elverket, idag konsthallen Rooseum, nämnas. Han undervisade och blev sedermera rektor vid Tekniska Elementarskolan i Malmö (1878–1913) samt var förestån...

Läs mer i eget fönster
År 1629 - 1629 Nybyggnad
Det äldsta kända kapellet uppförs ungefär på nuvarande kyrkoplats. Bränns av ryssarna 1719.
År 1702 - 1702 Nybyggnad
Ett nytt knuttimrat kapell invigs bredvid 1600-talskapellet. Revs vid 1790-talets slut.
År 1753 - 1753 Nybyggnad
En ny klockstapel uppförs vid kyrkan.
År 1798 - 1798 Nybyggnad
Kapellet i Östanvik. En åttkantig byggnad i sträng nyklassicism. Kapellet revs på 1870-talet. Rester av grunden återstår.
År 1876 - 1876 Nybyggnad
Nämdö nuvarande kyrka av trä invigs. Ritningar efter byggmästaren Gustaf Blomquist, bearbetade av arkitekt John Smedberg.
År 1932 - 1932 Nyanläggning - Inhägnad, mur
En stenmur ersätter delvis det trästaket som inhägnar kyrkogården.
År 1939 - 1939 Nyanläggning
Bårhus med vedbod uppförs öster om kyrkogårdsområdet.
År 1962 - 1962 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens mark utvidgas mot söder.
År 1986 - 1986 Nybyggnad
Klockstapel tilkommer vid Kyrkudden.
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Kyrkogårdens södra del tas i bruk med bl a urngravplats och minneslund
År 2002 - 2002 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Nytillverkade grindar, lika originalet av Herbert Fredriksson.