Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vaxholm kn, KYRKAN 2 VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) (akt.)
Stockholm
Vaxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 2

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Vaxholms kyrka är uppförd efter ritningar av Olof Tempelman (1745-1816) och Carl Fredrik Adelcrantz (1716-1796). Grunden lades på 1760-talet men kyrkan stod klar först 1803. Redan 1896 genomfördes en restaurering som förändrade kyrkobyggnaden, framförallt interiört. Carl Fredrik Adelcrantz får som överintendent ett starkt grepp över allt offentligt byggande och särskilt kyrkobyggandet. Han har genomfört ett stort antal kyrkoprojekt, främst Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, men med dominans för ombyggnader och tornhuvar. Av profana byggnader framstår China slott som e...

Läs mer i eget fönster

Vaxholms kyrka är uppförd efter ritningar av Olof Tempelman (1745–1816) och Carl Fredrik Adelcrantz (1716–1796). Grunden lades på 1760-talet, men kyrkan stod klar först 1803. Redan 1896 genomfördes en restaurering som förändrade kyrkobyggnaden, framförallt interiört.

Carl Fredrik Adelcrantz får som överintendent ett starkt grepp över allt offentligt byggande och särskilt kyrkobyggandet. Han har genomfört ett stort antal kyrkoprojekt, främst Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, men med dominans för ombyggnader och tornhuvar. Av profana byggnader framstår China slott som en pärla inom svensk rokoko. Olof Tempelman blev professor i ark...

Läs mer i eget fönster
År 1760 - 1803 Nybyggnad
1760 Kyrkan grundläggs. Klockstapeln uppförs. 1803 Kyrkan färdigställs efter ritningar av Adelcrantz, dock fullbordade av O S Tempelman.
År 1800 - 1818 Nybyggnad
Gravkor uppförs på kyrkogården
År 1936 - 1936 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot väster efter ett förslag av C Johansson.