Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, BREDSÄTTRA KYRKA 1:1 BREDSÄTTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bredsätra kyrkogård.bmp.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDSÄTTRA KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BREDSÄTTRA KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Bredsättra kyrka, på Ölands östkust, består av ett rektangulärt kyrkorum med korparti i öster, sakristia vid nordväggen och torn i väster. Av den medeltida klövsadelskyrkan kvarstår västtornet, ett välbevarat försvarstorn med vaktcell vid tredje våningen. 1846-48 byggdes, fritt efter de upprättade ritningarna, den nuvarande kyrkans långhus och sakristia. Grundmurarna till den raserade, äldre kyrkan ligger kvar under golvet. 1861 försågs tornet med en lanternin. Det sadeltäckta långhuset genombryts av rundbågiga fönsteröppningar; ingångar i tornet och mitt på sydsidan leder in i det tunnvälvda kyrko...

Läs mer i eget fönster

Liksom så många andra kyrkplatser på Öland har platsen där Bredsätra kyrka idag står en historia som centrum i bygden redan under förhistorisk tid. Både norr och söder om kyrkan ska det ha funnits gravfält från järnåldern som idag är borta. I socknen finns även en annan central plats nämligen Sikavarp eller Långöre. Här ska en kyrka ha byggts under 1200-talets första hälft. Denna kyrka anses ha varit en av de största medeltida kyrkobyggnaderna på Öland och ska ha byggts av pengar skänkta av linköpingsbiskoparna. Kyrkan hade flera namn – Sankta Birgittas kapell, Sikavarps kapell eller Långöre kapell. Runt kapellet fanns en kyrkogård ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning - Begravningsplats
Vid Bredsätra kyrka bör en kyrkogård ha funnits redan under medeltid. Hur kyrkogården då såg ut vet vi inte men den var mindre än det området som finns idag. I kyrkan finns äldre gravhällar bevarade varav flera är från medeltiden. Två av dem ligger som trappflisor vid kyrkans ingångar i väster och söder. De andra ligger i vapenhusets golv. Tre av hällarna kan genom de stavkors som finns inristade dateras till 1200-talet
År 1100 - 2000 Ändring
För kyrkogårdens historia hänvisas till Kyrkogårdskarakteriseringen som finns som bifogad fil. m