Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, ORKESTABY 9:1 ORKESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd901017

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORKESTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ORKESTABY 9:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Orkesta kyrka är uppförd i slutet av 1100-talet och har en för romansk tid karaktäristisk planform med långhus med smalare absidförsett kor. Den romanska kyrkans långhus förlängdes och valvslogs samt vapenhus och sakristia byggdes till under senmedeltid, vilket var vanliga tillägg vid denna tid. Vid samma tillfälle försågs kyrkan med kalkmålningar, vilka delvis finns bevarade.
Orkesta kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.
Av runristningar i Markim/Orkesta framgår att flera av trakte...

Läs mer i eget fönster

Orkesta kyrka är uppförd i slutet av 1100-talet och har en för romansk tid karaktäristisk planform med långhus med smalare absidförsett kor. Den romanska kyrkans långhus förlängdes och valvslogs samt vapenhus och sakristia byggdes till under senmedeltid, vilket var vanliga tillägg vid denna tid. Vid samma tillfälle försågs kyrkan med kalkmålningar, vilka delvis finns bevarade.

Orkesta kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Av runristningar i Markim/Orkesta framgår att flera av traktens bönder antagit den kristna läran i slutet av 1000-talet. Et...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus med smalare absidförsett kor uppförs.
År 1790 - 1790 Ändring - Inhägnad, mur
Den södra stigluckan tillkommer och ersätter en äldre av trä.
År 1800 - 1809 Rivning
Två stigluckor rivs
År 1817 - 1817 Ändring - Inhägnad, mur
Norra stigluckan rivs och ersätts av en öppning med grind. Den södra och västra stigluckan repareras.
År 1846 - 1846 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren läggs om
År 1852 - 1852 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Lönnar planteras.
År 1858 - 1858 Ändring - Inhägnad, mur
Norra grinden sätts igen
År 1972 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas västerut.
År 1994 - 1994 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs.