Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, ANGARNS KYRKA 1:1 ANGARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0763

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANGARNS KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANGARNS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Angarns kyrka torde som tidigast ha tillkommit under 1280-talet. Sakristian samt vapenhuset har tillkommit något senare, och varken vapenhusets eller sakristians murar ligger i förband med långhuset. Salkyrkans långhus var ursprungligen täckt av ett tunnvalv med treklöverformad genomskärning, något som var vanligt under folkkungatiden. Vid okänd tidpunkt har kyrkan brunnit varpå trätunnvalvet brann ner och murarnas övre del förstördes. Efter branden försågs långhuset med ett platt innertak av trä och samtidigt sänktes vägghöjden med ungefär en halv meter. Vapenhuset ...

Läs mer i eget fönster

Angarns kyrka torde som tidigast ha tillkommit under 1280-talet. Sakristian samt vapenhuset har tillkommit något senare, och varken vapenhusets eller sakristians murar ligger i förband med långhuset. Salkyrkans långhus var ursprungligen täckt av ett tunnvalv med treklöverformad genomskärning, något som var vanligt under folkkungatiden. Vid okänd tidpunkt har kyrkan brunnit varpå trätunnvalvet brann ner och murarnas övre del förstördes. Efter branden försågs långhuset med ett platt innertak av trä och samtidigt sänktes vägghöjden med ungefär en halv meter. Vapenhuset lämnades utan innertak, med synliga takstolar. Sakristians medeltid...

Läs mer i eget fönster
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Kyrkan uppförs som salkyrka med ett trätunnvalv i klöverbladsform.
År 1630 - 1639 Nyanläggning - Inhägnad
Femsidig inhägnad runt kyrkan.
År 1661 - 1661 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs som öppen klockbock
År 1771 - 1771 Ändring - Inhägnad, mur
Beslut om att ändra kyrkogårdens planform samt uppföra en kyrkogårdsmur. Klockstapeln brädfodras i samband med en reparation.
År 1870 - 1871 Nybyggnad
Skolhus uppförs öster om kyrkogården.
År 1895 - 1895 Ändring - Park/Trädgård
Planering och anläggande av grusgångar och trädplantering. Samtidigt tillkommer stolpar vid ingången och grindar av järnsmide.
År 1977 - 1981 Ändring
1977 Kyrkan tar över skolbyggnaden från kommunen. 1980-81 Upprustning av det f d skolhuset och nuvarande församlingshemmet.
År 1980 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs
År 1987 - 1988 Ändring - Begravningsplats
Stenramar tas bort från flertalet gravvårdar.