Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands Väsby kn, KYRKBYN 3:1 M.FL. HAMMARBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1040

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMMARBY KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands Väsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKBYN 3:1

KYRKBYN 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Den nuvarande kyrkan föregicks sannolikt av en träkyrka. Omkring år 1200 eller något senare, uppfördes Hammarby kyrkas långhus med tillhörande lägre och smalare kor. Under 1300-talet revs koret och kyrkan förlängdes med en travé åt öster. Ett nytt och bredare kor byggdes till. Samtidigt tillfogades en sakristia i norr. Norrväggen mot sakristian uppfördes som en relativt tunn mur av tegel. Under 1400-talet tillkom ett vapenhus och långhuset försågs med valv. 1678 rasade korvalvet och långhusets östligaste valv, varpå de ersattes med kryssvalv med halvstenstegel. Samti...

Läs mer i eget fönster

Den nuvarande kyrkan föregicks sannolikt av en träkyrka. Omkring 1200 eller något senare, uppfördes Hammarby kyrkas långhus med tillhörande lägre och smalare kor. Under 1300-talet revs koret och kyrkan förlängdes med en travé åt öster. Ett nytt och bredare kor byggdes till. Samtidigt tillfogades en sakristia i norr. Norrväggen mot sakristian uppfördes som en relativt tunn mur av tegel. Under 1400-talet tillkom ett vapenhus och långhuset försågs med valv. 1678 rasade korvalvet och långhusets östligaste valv, varpå de ersattes med kryssvalv med halvstenstegel. Samtidigt höjdes det östra gavelröstet till samma höjd som kyrkan i övrigt....

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1399 Nybyggnad
Tidigt 1200-tal: Kyrkan uppförs som salkyrka med två travéer och lägre och smalare kor. I dag är ännu den västra delen bevarad. Triumfkrucifixet tillverkas. Dopfunten tillverkas. 1300-talet Koret rivs och det romanska långhuset utökas med en travé åt öster och en nytt och brett kor byggs till. Sakristian muras i norr.
År 1471 - 1471 Ändring
Kyrkvallens utsträckning fastställs. I samma dokument omnämns bogårdsmuren
År 1770 - 1799 Ändring - Inhägnad, staket
Stigluckorna ändras till portstolpar
År 1920 - 1920 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens gamla del utvidgas.
År 1931 - 1931 Nybyggnad
Ett gravkapell uppförs efter ritningar av arkitekt Birger Bergström
År 1991 - 1991 Rivning
Rivning av mur, uppförd under 1960-talet