Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, VISNUMS-SKOGEN 1:174 BJÖRNEBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 361.27

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRNEBORGS KYRKA (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISNUMS-SKOGEN 1:174

Historik

HISTORIK FRÅN BESLUT OM KYRKLIGT KULTURMINNE - Björneborgs kyrka byggdes efter ritningar av arkitekten Cyrillus Johansson. Kyrkan uppfördes huvudsakligen på bekostnad av Björneborgs bruk och ligger på en kyrkogård nära bruket. Kyrkan är fristående och uppförd i rött tegel med ett långsträckt långhus och något smalare och lägre kor och tegeltäckt, högt och brant sadeltak. Kyrkorummet får ljus genom en lång rad små fönster i sydfasaden, koret även genom ett takfönster.
Långhuset har ett högt tredingstak i trä, buret av kraftiga träbalkar. Kor och långhus skiljs av en triumfbåge. Altarväggens målning är utförd av Sven Rapp. Den i tege...

Läs mer i eget fönster
År 2013 - 2013 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogård.