Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, VÄSTRA RYDS PRÄSTGÅRD 1:4 VÄSTRA RYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Ryds kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA RYDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA RYDS PRÄSTGÅRD 1:4

Historik

Västra Ryds kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. Öster om koret finns ett gravkor för familjen Rålamb på Granhammar, och på tornets norra sida ligger en likbod, som numera används som materialbod. Tornet flankeras av två stigluckor från 1771-72. Den putsade kyrkan är uppförd av natursten, med tegel i tornets övre del, omfattningar, gavlar och valv. Gravkoret och likboden är murade i tegel. Långhuset och gravkoret täcks av sadeltak, över sakristian ett valmat sadeltak. Tornet kröns av en karnissvängd huv med lanternin. Kyrkans ingång är belägen i väster. Av den äldsta romans...

Läs mer i eget fönster

Västra Ryds ursprungliga kyrka bestod av ett långhus med ett smalare kor och uppfördes under 1200-talets första hälft. Rester av denna äldsta romanska byggnad ingår i dag i kyrkans mittparti med ett romanskt fönster bevarat på vinden. Den romanska kyrkans kor revs och kyrkan förlängdes under 1400-talet åt öster till en salkyrka med stjärnvalv i de förlängda delarna och sakristia och vapenhus byggdes till.

Kyrkan är byggd av gråsten med tegel i fönster- och dörröppningar, valv och gavlar och räknas till de s k tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand.

År 1768 förlängdes kyrkan åt väster med en överliggande tornbyggnad v...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1250 Nyanläggning
1200-talets förra del Kyrka uppförs.
År 1633 - 1633 Nybyggnad
Klockstapel uppförs.
År 1664 - 1664 Ändring
Kyrkogårdsmur lagd i murbruk och täckt med spåntak omtalas.
År 1741 - 1741 Ändring
Kyrkogårdsmuren var förfallen och ersätts av en bogårdsbalk av trä.
År 1752 - 1752 Nybyggnad
Ny klockstapel uppförs.
År 1767 - 1768 Rivning
Klockstapeln rivs.
År 1771 - 1772 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Två stigluckor av tegel uppförs. Kyrkogårdsmur uppförs i västra delen.
År 1793 - 1794 Ändring
Stigluckorna spritputsas.
År 1870 - 1879 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster. Kyrkogårdsmur uppförs i öst.
År 1896 - 1896 Nybyggnad
Likbod uppförs efter ritningar av Agi Lindegren.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Ändring
Stigluckornas spåntak ersätts av skiffer.
År 1921 - 1921 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården påfylls med sand.
År 1984 - 1984 Rivning
Likbod rivs. Stigluckor putslagas och kalkas om som kyrkan.