Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tyresö kn, TYRESÖ 1:827 TYRESÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND920919/058

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYRESÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Tyresö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TYRESÖ 1:827

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Tyresö kyrka uppfördes åren 1638-1640 på initiativ av friherre Gabriel Oxenstierna, dåvarande ägare till Tyresö slott. I samband med kyrkans invigning 1641 begravdes även dess patronus Gabriel Oxenstierna. Kyrkan uppfördes under ledning av Hans Ferster (verksam i Sverige 1634 till sin död 1653) och som var den ledande murmästaren i Sverige på 1630-1650-talet. S:t Jacobs kyrka i Stockholm fullbordades under Hans Fersters ledning 1634-43 och han ledde även ombyggnaden av Österåkers kyrka vid 1600-talets mitt. Oklart är om Ferster stod för ritningarna till Tyresö kyrka....

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - TYRESÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 671, år 1900: 810, år 1995: 36627

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Österhaninge 1636. Dalarö utbruten omkring 1650.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på Södertörn på avstånd från tätortsbebyggelsen på en moränhöjd innanför ett näs i Kalvfjärden. En allé leder till Tyresö slott. Slottet och kyrkan ingår i ett riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Tyresö kyrka byggdes 1638-40 dels som slotts- och gravkyrka för släkten Oxenstierna på det närbelägna, relativt nybyggda Tyresö slott, dels som församlingskyrka. Byggherre var G...

Läs mer i eget fönster

Tyresö kyrka uppfördes åren 1638–1640 på initiativ av friherre Gabriel Oxenstierna, dåvarande ägare till Tyresö slott. I samband med kyrkans invigning 1641 begravdes även dess patronus Gabriel Oxenstierna. Kyrkan uppfördes under ledning av Hans Ferster (verksam i Sverige 1634 till sin död 1653) som var den ledande murmästaren i Sverige på 1630–1650-talet. S:t Jacobs kyrka i Stockholm fullbordades under Hans Fersters ledning 1634–43 och han ledde även ombyggnaden av Österåkers kyrka vid 1600-talets mitt. Oklart är om Ferster stod för ritningarna till Tyresö kyrka. Det är möjligt att han har fungerat som byggmästare medan en av tidens...

Läs mer i eget fönster
År 1638 - 1641 Nybyggnad
1638-1640, Kyrkan uppförs 1641, Kyrkan invigs den 9 mars samtidigt med Gabriel Oxenstiernas begravning. Åren närmast efter invigningen fortsätter arbetet med spånläggning och tjärande av taket. Gabriel Oxenstiernas epitafium sätts upp i kyrkan 1641. Arbetet är troligen ett polskt krigsbyte, utfört omkring 1620. Oxenstiernas porträtt är målat av Cornelius Arendtz 1640, sekundärt insatt.
År 1646 - 1646 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren uppförs.
År 1995 - 1995 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny begravningsplats nordväst om kyrkan invigs 23 september 1995.