Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, SPANNARP 61:1 SPANNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K3468:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPANNARPS KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Utbildning och vetenskap - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Utbildning och vetenskap - Ej utrett

SPANNARP 61:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SPANNARP
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 431, 1900: 763, 1995: 688

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan och församlingshemmet är enskilt belägna i norra utkanten av bebyggelsen. Kyrkan ligger mitt i det öppna odlingslandskapet som dominerar i socknen som helhet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Murad stenkyrka bestående av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt korutsprång i öster, som innefattar en med skärm avdelad sakristia, och i väster ett torn. Delar av en medeltida stenkyrka, ursprungligen med romansk planform, torde ingå i den nuva...

Läs mer i eget fönster