Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, GRIMETON 9:7 M.FL. GRIMETONS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

703-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRIMETONS KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRIMETON 9:7

GRIMETON 44:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GRIMETON
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 562, 1900: 922, 1995: 722

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en svag förhöjning, i norra utkanten av Grimeton och ett stycke väster om godset Torstorp, vars ägare under lång tid innehade patronatsrätt. Gamla prästgården med pastorsexpedition är belägen centralt i byns korsväg. Kyrkan och bebyggelsen ligger centralt i det öppna odlingslandskapet, som dominerar i västra delen av socknen. I öster består landskapet mest av skogsmark. Grimeton ingår i riksintresse med ett odlingslandskap som präglas av tiden efter laga skiftet...

Läs mer i eget fönster