Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Södertälje kn, MÖRKÖ KYRKA 1:1 MÖRKÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 01 Mörkö.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖRKÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Södertälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MÖRKÖ KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - MÖRKÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 936, år 1900: 1357, år 1995: 479

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en höjd som går in som en kil i den odlade marken, en bred sprickdal i det kuperade skärgårdslandskapet. Mörkö kyrka ingår i Mörkö-Oaxens riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan har korsformad plan med rundat korparti i öster, sakristia i vinkeln mellan den norra korsarmen och korpartiet samt ett runt gravkor vid den södra korsarmsgaveln. I den västra korsarmen ingår långhuset av en romansk stenkyrka. Denna h...

Läs mer i eget fönster
År 1648 - 1648 Nybyggnad
Klockstapel, troligen första?

Mörkö kyrka. Sörmländska kyrkor 74, 2004 (Publikation)

År 1933 - 1933 Ändring - Inhägnad, mur
Upprustning av kyrkogårdsmuren

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Mörkö kyrka. Sörmländska kyrkor 74, 2004 (Publikation)

År 1945 - 1945 Ändring
Nya grindar till kyrkogården samt ytterbelysning vid kyrkans norra ingång

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1959 Nybyggnad
Bårhus, uppförande öster om kyrkan

Församlingen (Uppgiftslämnare)

År 1999 - 1999 Invigning
Invigning av minneslund

Mörkö kyrka. Sörmländska kyrkor 74, 2004 (Publikation)