Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Södertälje kn, HÖLÖ KYRKA 1:1 HÖLÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

03-Hölö Ka. Fr. S.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖLÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Södertälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÖLÖ KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HÖLÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1271, år 1900: 1599, år 1995: 2261

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten och ingår i Mörkö-Oaxens riksintresseområde. Kyrkan, tidigare Ytterhölö, ligger nära stranden av Kyrksjön.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av långhus med runt korutsprång, sakristia i norr samt torn i väster.

I: Stenkyrka uppfördes sannolikt under äldre medeltid. Spår i västgaveln röjer att denna haft ett samtida västtorn. Under 1400-talets revs det gamla tornet och ett nytt tillbyggdes, med krönet pryt...

Läs mer i eget fönster
År 1792 - 1796 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården omgestaltas, parallellt med kyrkans förnyelse Initieras av Fredrik Adolf

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning öster om kyrkogårdsmuren fram till vägen, norr om allén

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Länsstyrelsen Södermanland (Okänd)

År 1942 - 1942 Utvidgning
Utvidgning av kyrkogårdens södra ingång

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Ändring
Grindstolparna flyttas

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1955 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården; norr om befintlig kyrkogård

Gösta Johansson (Trädgårdsarkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring
Restaurering av gravkapell och grindstolpar

AIX (Okänd)

År 1993 - 1994 Ändring
Lagning grindstolpar. Uppförande av handikappramp

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

SIAB (Entreprenör)

Uno Söderberg (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

AIX (Okänd)

År 1998 - 1998 Ändring
Ändring östra infart. Östra entrén vidgas. Stolpar flyttas och muras om

AIX (Okänd)