Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusnarsberg kn, KOPPARBERG 1:9 LJUSNARSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ljusnarsberg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUSNARSBERGS KYRKA (akt.)
Örebro
Ljusnarsberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KOPPARBERG 1:9

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan uppfördes 1635-37, en nästan kvadratisk byggnad med tresidigt avslutat kor och troligtvis ett mindre torn i väster. Mot slutet av 1600-talet blev kyrkan alltför liten för den växande befolkningen och tillbyggdes med korsarmar 1691-96. Kyrkan kapades itu, korpartiet flyttades åt öster och korsarmar infogades i söder och norr. Långhusets västra halva med torn och sakristia behölls relativt oförändrade. Hela byggnaden, inklusive tornet, hade i hörnen småtorn krönta med spetsiga huvar. I korsmitten fanns en takryttare.

För mer historik kring kyrkan se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.

År 1635 - 1640 Nybyggnad
Kyrkobygget påbörjades 1635. Vid invigningen i november 1635 var kyrkan långtifrån färdigställd. Kyrkan färdigställdes successivt mellan 1635-1640. Den utgjordes då av ett nästan kvadratiskt kapell med tresidigt kor, 37 alnar lång (21,9 m) och 26 alnar bred (15,4 m). Små tornspiror var resta i de sammanlagt sex hörnen och i väster fanns ett något större torn (föregångare till det nuvarande, byggt 1661). Mot nordväst fanns en sakristia utbyggd och mot söder ett litet vapenhus/förstuga. Väggarna var timrade och utvändigt spånklädda. Ursprungligen fanns endast fyra fönster. Kyrktomten avgränsades med kyrkbalkar (spåntäckta timmerstockar på underbyggd mur)
År 1640 - 1640 Nybyggnad
Klockstapeln byggdes, med syllvarv av exceptionellt kraftigt timmer.