Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Surahammar kn, VIRSBO 2:3 VIRSBO KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

virsbo2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIRSBO KAPELL (akt.)
Västmanland
Surahammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIRSBO 2:3

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan ligger vid en äldre kyrkogård där klockstapeln restes 1925 med klocka ritad av prins Eugen och gjuten vid Påvens klockgjuteri i Rom. Stapeln flyttad till nuvarande läget när kyrkan byggdes i den branta skogsslänten. Koret är avskilt i norr. Mot väster är ett gravkor för släkten Lagercrantz utbyggt. Kyrkan har tegelklädda sadeltak, murade och putsade väggar. Gavelfält av stående träpanel. Kyrkorummet har tak med grova bjälkar, gråputsade väggar och fasta bänkkvarter.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990

Sedan Virsbo bruks kyrkogård invigts år 1920 aviserade brukets dåvarande ägare Herman Lagercrantz att han där ville uppföra ett gravkor åt sig och sin familj. Ärkebiskop Söderblom föreslog honom att istället anslå medel till byggande av en ekumenisk kyrka, vilket hörsammades. Bygget pågick 1935-37.

För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal och specificerade källhänvisningar.


Källor och litteratur

Otryckta källor
Virsbo bruks arkiv (VB):
• Förteckning över lösöre i brandförsäkring 1937
• Handlingar angående kyrkogården 1940-45
• Protokoll fört v...

Läs mer i eget fönster
År 1920 - Okänt Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården i Virsbo anlades och bekostades av bruksledningen i Virsbo. Invigningen förrättades av domprost Fåhraeus den 30/8 1920. De första tio åren saknades allmänna bestämmelser för gravarnas vård, vilket fick till följd att många sandkullar i växlande storlek anlades. Källa: VS: E IV b; 87, visitation den 22-24/8-1930

Domprost Fåhraeus (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1924 - 1925 Nybyggnad
Klockstapel uppfördes mitt på kyrkogården, ungefär där kyrkans kor idag är beläget. Klockan ritades av prins Eugen (nära vän till Herman Lagercrantz på Virsbo bruk) Källa: Ahlberg, s 284 Virsbo kyrka, informationsblad

Prins Eugen Bernadotte (Arkitekt)

År 1936 - Okänt Flyttning
Klockstapeln flyttades till sin nuvarande plats, på kyrkogårdens västra sluttning. Källa: Virsbo kyrka, informationsblad
År 1937 - Okänt Nybyggnad
Bårhuset murades av tegel och putsades, sadeltak täcktes med 2-kupiga tegelpannor. Till det yttre överensstämde det med bårhuset i Ramnäs. I fönstren sattes katedralglas. Byggmästare Axel Augustsson, Virsbo Källor: RF: Bygghandling VS: E V a; 6, ämbetsberättelse 1937-43
År 1940 - 1945 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot norr. Befintliga gravkvarter förlängdes mot söder. Den centrala gången krymptes till sin bredd. Gräsmattor planterades över stora ytor Källa: VB: Handlingar angående kyrkogården För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal.