Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skinnskatteberg kn, BRICKEBO 1:7 HEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDS KYRKA (akt.)
Västmanland
Skinnskatteberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRICKEBO 1:7

Historik

Text saknas

Först på platsen var ett kapell byggt i trä år 1593, nära prästgården där en ödekyrkogård ännu ligger kvar. Hed växte snabbt vid denna tid och avskiljdes från moderförsamlingen Malma år 1648.

Vid biskopsvisitation 1681 hade kapellet blivit för trångt och dessutom förfallit. En upprustning ansågs inte mödan värd och istället byggdes 1685-87 en korskyrka i trä uppe på åsen i söder. Även denna byggnad fick en konstruktion som tidigt visade sig bristfällig. Sedan frågan om en större reparation väckts år 1781 gjordes en byggnadsundersökning och man fann det mer fruktbart att bygga en helt ny kyrka i sten.

En nybyggnadsritning upp...

Läs mer i eget fönster
År 1593 - 1785 Ändring
För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.
År 1838 - 1893 Ändring - Inhägnad, mur
Ny stenmur lades runt kyrkogården och framför huvudingången uppfördes terrass med stentrappor. Alltjämt befintliga järngrindar tillkom. Leksandskarlar & Stenhuggare Norrström, Karmansbo Klensmeden C G Åhman Källa: Lorichs, s 58
År 1892 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Sten sprängdes bort från kyrkogården för att få mer gravplatser VS: F III a; 38, visitation 5-6/8 1893
År 1897 - 1898 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot sluttningen väster om kyrkan. En yttre hägnad av gjutjärn blev uppsatt. Den nyare kyrkogården invigdes vid prosten Axel M Nymans installation VS: E IV b; 34, inventarium 1908 Lorichs, s 67
År 1952 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades söderut Trädgårds -konsulent Axel Eliasson, SKS/HF: O I a: 4, Förslag, Kontrakt