Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, VADSBROBY 1:9 VADSBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D09-603.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VADSBRO KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Församlingshem

VADSBROBY 1:9

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VADSBRO

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 677, år 1900: 1005, år 1995: 346

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 2 km nordväst från tätorten centralt på sörmländska sjöplatån på en moränhöjd i ett öppet jordbrukslandskap nära Hedenlundaån som mynnar i Vadsbrosjön. Intill kyrkan ligger den tidigare skolan.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett påfallande långsträckt långhus med tresidigt avslutat korparti, korsarm i norr, två gravkor i söder (det västra över ätten Ryning, det östra över ätten Falkenberg). Av den äldsta sten...

Läs mer i eget fönster
År 1759 - Okänt Ändring
Den vitrappade materialboden i nordväst som Maria Kurtzel byggde för de fattiga började användas som sockenmagasin för Vadsbro och Blacksta socknar från 1759

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1825 - 1874 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgade

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1825 - 1874 Rivning
Kyrkogårdsportaler revs.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1840 - 1859 Ändring
Kyrkogården utvidgades och kyrkogårdsportalerna revs

Vårdprogram för Vadsbro kyrka. Björn Norman 1993 (Okänd)