Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hedemora kn, VIKMANSHYTTAN 2:7 VIKMANSHYTTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vikman1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKMANSHYTTANS KYRKA (akt.)
Dalarna
Hedemora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

VIKMANSHYTTAN 2:7

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkorummet murat i slammat tegel till dominerande höjd med cirkulär absid och utbyggd sakristia. Anslutna församlingsrum lågt byggda i trä. Ovanför sakristian ett stort nordfönster till tak i kordelen. Interiören i gulbrunt fasadtegel med rött tegelgolv och bänkkvarter i naturfur. Korpodium, altare, predikstol och dopfunt murat i grönskimrande slaggsten från bygdens masugnsdrift. Kyrkporten sitter i sydöstra hörnet omedelbart intill en öppen förhall till församlingsrummet, vars norrvägg har högtsittande fönster direkt under tak och en rad fönsterdörrar mot förplatsen. Församlingsrummets östgavel ä...

Läs mer i eget fönster

Vikmanshyttans historia går tillbaka till 1500-talets slut då de tre första hammarsmedjorna anlades i bygden. Därefter följde en långvarig och intensiv industriell era som tog slut på 1970-talet med nedläggningen av ståltillverkningen.
Länge förblev brukssamhället utan kyrka trots det långa avståndet till Hedemora. På 1920-talet inleddes insamlingen av medel för uppförande av en kyrkobyggnad i Vikmanshyttan; men det skulle dröja ytterligare flera decennier innan projektet kunde förverkligas. När slutli-gen kyrkan uppfördes under mitten av 1960-talet var specialstålverket fortfarande i bruk, och utgjorde ryggraden i bygdens närings...

Läs mer i eget fönster
År 1955 - 1966 Nybyggnad
Kyrkan byggdes. Kombinerad byggnad; kyrka och församlingshem Arkitekt: Jaan Allpere Byggmästare: E. Westman Inredningsark: Lil All-pere; Byggmästare: Erik Westman

Erik Westman (Byggmästare)

Jaan Allpere (Arkitekt)

År 1993 - 1994 Nybyggnad
Klockstapel uppförs sydväst om kyrkan; kyrkklockan överförs till klockstapeln. Arkitekt; Jan Burell Byggmästare; Yngve Bergman.