Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hedemora kn, GARPENBERGS KYRKA 2:1 GARPENBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1269-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GARPENBERGS KYRKA (akt.)
Dalarna
Hedemora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GARPENBERGS KYRKA 2:1

Historik

Kapellförsamling utbruten ur Hedemora senast 1579. Det äldsta kapellet skall ha varit beläget på den s. k. "Kapelltäkten" vid Gruvsjöns nordvästra strand. Den nuvarande kyrkplatsen togs i anspråk 1608. /&/

I: Det äldsta kapellets ålder och utformning inte är närmare känd. Enligt biskopsvistitation 1576 fanns i anslutning till kapellet "Een lijten klocka i stapulen". Rivet.

II: Den första kyrkan på nuvarande kyrkplats uppfördes 1608-10. Den timrades i trä och skall ha haft ett utbyggt kor i öster, vapenhus i söder samt torn i väster. Kyrkan brann i maj 1784.

III: Den nuvarande stenkyrkan byggdes 1785 1786, delvis med doner...

Läs mer i eget fönster

Bergsbruket i Garpenberg har mycket gamla anor och hör till de äldsta i landet. Bygden har uppkallats efter de tyska bergsmänen ”Garpar” som redan på 1300-talet, av biskop Erlandsson Ängel, fick rättigheten att bryta malm vid Hedemora koppargruva. Socknen är dock betydligt yngre och bildades 1607, då många byar från kringliggande församlingar sammanfördes under Garpenberg. Strax innan eller ungefär samtidigt uppfördes även gruvkapellet som ännu är bevarat, nedanför nuvarande kyrka längre bort i sydväst. Sedan länge fanns även ett kapell, som brukades in på 1630-talet, vid Gruvsjöns nordvästra strand.

Efter sockenbildningen påbör...

Läs mer i eget fönster
År 1607 - 1607 Ändring
Socknen bildas av byar som tidigare tillhört Hedemora, Husby, Grytnäs, Folkärna och By
År 1608 - 1610 Nybyggnad
Första träkyrkan på platsen. Längd 41 alnar, litet utbyggt kor i öster, vapenhus i söder, torn i väster, 600 platser
År 1680 - 1680 Nybyggnad
Kyrkan målades först 1668. Den tillbyggdes 1680 och samtidigt uppfördes en fristående klockstapel
År 1740 - 1740 Ändring - Inhägnad, mur
Inför visitation, samma år, spåntäcks samt tjäras tak och ytterväggar. Kyrkotomten m. kyrkogård inhägnas med ett träskrank
År 1755 - 1755 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdens träbalkar ersätts med stenmur
År 1784 - 1784 Brand - Helt förstörd
Hela kyrkomiljön brandhärjas; kyrkan, klockstapeln, sockenstugan och tiondeboden drabbas och förstörs,
År 1785 - 1786 Nybyggnad
Nuvarande kyrka uppförs. Förslag av konstmästaren J. Lindberg; Byggmästare Eric Sjöström. 750 platser
År 1875 - 1875 Nybyggnad
Ett större bårhus med ytterligare utrymmen uppförs strax nord-ost om kyrkan
År 1883 - 1884 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning och utfyllning av kyrkogården på östra sidan. 550 nya begravningsplatser (tidigare 750 befintliga