Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vindeln kn, DEGERFORS 49:1 VINDELNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vindelns kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VINDELNS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Vindeln

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DEGERFORS 49:1

Historik

Text saknas för närvarande

Degerfors församling bildades 1738 genom utbrytning som kapellförsamling ur Umeå landsförsamling, men uppförandet av ett kapell dröjde fram till 1768 p.g.a. att bygden var fattig och glest befolkad. Kyrkplatsen förlades på älvbrinken invid Vindelälven rakt nedanför Degerfors by, som utgör den äldsta delen av Vindelns samhälle, ca 50 km nordväst om Umeå. Efter järnvägens tillkomst på 1890-talet försköts centrum till nuvarande plats längre norrut och namnet Vindeln etablerades. Degerfors socken med eget pastorat var etablerad 1800. Namnförändringen till Vindelns kommun gjordes dock först i samband med kommunreformen 1969 för att skilj...

Läs mer i eget fönster
År 1901 - 1903 Nyanläggning
Kyrka av tegel uppförd efter ritningar av arkitekt Fredrik Olaus Lindström. Byggmästare L. F. Ellström.

Fredrik Olaus Lindström (Arkitekt)

L F Ellström (Byggmästare)

År 1939 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd att utvidga kyrkogården åt öster. Godkänt av länsstyrelsen. Plantering av häckar och björkar planerades samtidigt.
År 1960 - 1960 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag angående kyrkogårdsutvidgning (förslag angående restaurering och flyttning av gamla kyrkan på ny plats). Ark. Åke Lundberg, Umeå.

Åke Lundberg (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
*Utvidgning av kyrkogård, ca 100 meter söder om kyrkan avskiljd med en dalsänka (trädgårdsark. Edmond Jonasson). *Förslag till matrum och förrådshus på nya kyrkogården. Godkänt av RAÄ
År 1990 - 1990 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd att omlägga vissa grusgravar på gamla kyrkogården söder om kyrkan till gräsgravar. Området anlagt i etapper mellan 19231973. Godkänt av länsstyrelsen (förslag av landskapsarkitekt Eva Henriksson, VAB). Området närmast kyrkan berördes ej.

Eva Henriksson (Landskapsarkitekt)

År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
Tillstånd att anlägga minneTillstånd att anlägga minneslund på kyrkogårdsområdets södra del, godkänt av länsstyrelsen (utarbetat av trädgårdstekniker. Edmond Jonasson). Tillstånd gällande i fem år.

Edmond Jonasson (Övrig)