Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, HUSBY-REKARNE 9:1 HUSBY-REKARNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-684.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY-REKARNE KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUSBY-REKARNE 9:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HUSBY-REKARNE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1244, år 1900: 2254, år 1995: 4257

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i Rekarnebygden i regionen Mälarbygden. Kyrkan ligger ca 500 m sydväst om Skogstorps tätort på en långssträckt moränbildning som går mellan uppodlade dalgångar.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare kor i öster, sakristia på korets norra sida, gravkor på motsvarande plats i söder samt vapenhus framför långhusportalen i söder. Ursprungligen en romansk kyrka med rektangulärt...

Läs mer i eget fönster
År 1750 - 1799 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdens stenmur belades med tegeltak

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1935 - 1935 Invigning
Nya kyrkogården invigdes

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Aron Andersson) (Publikation)

År 1960 - 1960 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot norr

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)