Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Köping kn, SKEDVI PRÄSTGÅRD 1:20 VÄSTRA SKEDVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

västraskedvi3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA SKEDVI KYRKA (akt.)
Västmanland
Köping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKEDVI PRÄSTGÅRD 1:20

Historik

Text saknas för närvarande

Den 27/1 1802 visiterades Västra Skedvi medeltida församlingskyrka av kontraktsprost Aron Vestén. I protokollet konstaterade han att kyrkan var trång och mörk, dessutom ”färdig att störta” på grund av genomgående sprickor i norra och västra murarna.

Församlingen önskade dock bygga vidare på sin gamla kyrka och gav slottsbyggmästare Isac Rosén uppdraget att projektera en upprustning/utbyggnad. I Roséns rapport till sockenstämman den 2 oktober 1804 meddelades att en större kyrka visserligen var möjlig att bygga på befintliga murar men att det nog skulle bli besvärligt. Ett förslag till helt ny kyrkobyggnad blev därför färdigställt...

Läs mer i eget fönster
År 1804 - 1810 Nybyggnad
Slottsbyggmästare Isac Rosén avlämnade rapport till sockenstämman den 2 oktober 1804, efter besiktning av församlingens medeltida kyrka. Han menade att det var möjligt att bygga en större kyrka med användande av befintliga murar, men att bygget skulle bli besvärligt. Ritning till ny kyrka blev av kunglig maj: t i nåder gillad den 29 oktober 1805. Arkitekt: Per Wilhelm Palmroth, Överintendentsämbetet. Bygget av en ny församlingskyrka i Västra Skedvi påbörjades den 11 maj 1807, då första grundstenen lades på plats. Arbetena fortsatte till den 18 juli då gråstensmurar uppförts i nivå med fönsteröppningarnas valv. Sedan avstannade arbetena och låg nere hela det följande året, på grund av att mycket manskap utkommenderats i krig. Den 22/5 1809, eller annandag pingst hölls sista gudstjänsten i församlingens gamla kyrka och den 23/5 1809 påbörjades uttömningen och rivningen, för att få material, i synnerhet tegel, till den nya kyrkan. Den 15 maj 1809 återupptogs kyrkobygget, efter 1½ års uppehåll. Då Gudstjänst första gången förrättades i den nya kyrkan, den 9 juli 1809, var murarna helt färdiga, men ännu oputsade. Yttertaket hade spåntäckts, tjärats och rödfärgats. En vecka senare hade provisorisk predikstol med altarbord och altarring kommit på plats för nattvardsgång. Den 23 september 1809 var tornets mur så långt uppförd att början till välvningen över ljudöppningarna var gjord. Trossbotten var inlagd i kyrkan, valvet färdigt och hela kyrkan inuti vitlimmad. Under de sista månaderna 1809 tillkom dörrar, fönster och ljuskronor. Sommaren 1810 fullbordades kyrkan till det yttre: Den 14/6 togs klockorna ut ur gamla klockstapeln och den 15/6 uppsattes de i tornet. Den 18/7 avslutades arbetena. Källor: RA: Ö I Ä, utdrag av socken - stämmans protokoll VS: F III A, 32, inventarium 1814

Anders Pihl (Hantverkare)

Isak Rosén (Byggmästare)

Olof Sjöström (Byggmästare)