Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älmhult kn, STENBROHULT 6:1 STENBROHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stenbrohultkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENBROHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Älmhult

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENBROHULT 6:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1828- 30 strax söder om den medeltida kyrkan, en kombinerad trä- och stenbyggnad, som revs. Nybyggnad hade diskuterats redan 1084 och ritning utarbetades vid ÖIÄ 1807 av Henrik Måsbeck. Slutligt beslut togs dock först 1827. För kyrkobygget svarade stadsmurmästare Thor Uppgren. Som murmästare anlitades även P Pettersson i Tåå. Invigningen skedde den 2 juni 1833 och förrättades av biskopen Esaias Tegnér. I den gamla kyrkomiljön ingår också kyrkstallar.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd, rektangulär sakristia med avfasade hörn i väster, torn i öster. Huvudin...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har medeltida ursprung och har varit belägen även inom det område där nuvarande kyrkobyggnad
idag står. Den medeltida kyrkan var placerad norr om den nuvarande och kyrkogården var
med stor sannolikhet placerad på västra och södra sidan om den gamla kyrkan. Den nya kyrkan byggdes
1828-30 och 1831 utvidgades kyrkogården i norr. Ytterligare utvidgningar gjordes 1847, 1862 och 1889
i norr väster och söder. 1914 anlades en helt ny del i sydost inom det som idag är kvarter G, H, I, J och
L. Denna del förlängdes i öster 1952 efter ritningar av länsarkitekt Hans Lindén, Växjö. Samtidigt togs
ett förslag fram för ny gravkar...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1828 - 1999 Ändring
• 1828-30 byggs den nya kyrkan • 1831 utvidgas kyrkogården i norr • 1847 utvidgning av kyrkogården. • 1862 utvidgning av kyrkogården. • 1889 utvidgning av kyrkogården. • 1914 nyanläggning av kyrkogård i sydost. • 1952 förlängning av denna del i öster. • 1990-t slut nyanläggning av kyrkogård samt minneslund i söder.