Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Köping kn, ODENSVI PRÄSTGÅRD 3:7 ODENSVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

odensvi2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ODENSVI KYRKA (akt.)
Västmanland
Köping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ODENSVI PRÄSTGÅRD 3:7

Historik

Text saknas

Omkring 1200 antas att en enskeppig stenkyrka byggdes i Odensvi. På dess norra sida tillbyggdes i mitten av 1300-talet ett gravkor åt biskop Egislus och hans familj. Från denna tid finns en glasmålning bevarad. Även sakristia torde ha tillbyggts då. Under senare hälften av 1400-talet slogs sex valv över kyrkorummet som därmed blev tvåskeppigt.

För mer information se kyrkobyggnadens historik. Se också bifogad PDF med bifogad lista med historiska händelser och årtal och specifika källhänsvisningar.Källor och litteratur


Otryckta källor

Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA):
• Odensvi kyrkas i...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1399 Nybyggnad
Enligt en arkeologisk undersökning anlades en enskeppig kyrka av gråsten , 25 x 8 meter stor på 1200-talet. Grundmurarna var lagda på blockrik morän. I Västerås stifts herdaminne (Uppsala 1843) görs en avvikande historiebeskrivning: biskop Egislus Haquini, innehavare av godset Valsta, skulle på 1330-talet ha inrättat och namngivit Odensvi församling, då han jämte sin gård Valsta, lade var av Köping, Malma och Munktorp därtill. Kyrkan skulle i så fall ha uppförts vid denna tid. Källor: VLM: arkeologisk rapport 1982-09-20, 192/1982 Ahlberg, s 189 Muncktell, s 7
År 1832 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdsmurarna ombyggdes Källa: VLM: Ekströms noteringar