Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Köping kn, MUNKTORPS PRÄSTGÅRD 1:71 MUNKTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Munktorp1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUNKTORPS KYRKA (akt.)
Västmanland
Köping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MUNKTORPS PRÄSTGÅRD 1:71

Historik

Text saknas för närvarande

Munktorp var sannolikt en bas för 1000-talets kristna mission i Västmanland, något som ortnamnet indikerar. Platsen har länge förknippats med den engelske cluniacensmunken David, en av Mellansveriges tidigast kända apostlar. Enligt traditionen utgick han härifrån, men tillfredsställande belägg saknas.

Platsens första stenkyrka, uppförd på 1100-talet, var enligt rådande historisk tolkning en liten rektangulär byggnad med östtorn. Davidskyrkan som idag sticker ut som en liten västlig del av nuvarande kyrka skulle ha varit det ursprungliga långhuset. Det medeltida tornet hade ett flertal öppningar, oregelbundet placerade på varje s...

Läs mer i eget fönster
År 1922 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Befintligt timrat gravkapell revs och ersattes av ett nybyggt i sten. Ersättande gravkapell är en rektangulär byggnad med betonggjuten grund och tegelmurade väggar, förstärkta med sträckankare. Fasaderna spritputsades och gavlarna dekorerades med blinderingar. Invändigt gjordes slätputsade väggar, kalkstensgolv och gjutet/murat altare belagt med kalkstensskiva. Byggmästare J E Thor Källa: VS: E 5 a; ämbetsberättelse 30/6 1931 Dokumentation

J E Thor (Byggmästare)

År 1980 - 1982 Ändring - Begravningsplats
Mellankyrkans/östra långhusets och korets yttertak blev omlagda. Tidigare täckning av galvaniserad, svartmålad plåt ersattes med kopparplåt. Kyrkvinden isolerades Kyrkans stigluckor genomgick stor upprustning. Arbetena innefattade delvis ommurning (tegel) putsning på nytt och byte av takplåt Norra delen av östra kyrkogårdsmuren blev omlagd med sprängstensblock, vilket väckte omfattande lokala protester. Byggledning: Edvard Ruin, AB Byggnadsvård Källa: ATA: Rapport över utförda arbeten 1983-03-01, dnr 1065/83 och 05044 VLT 1980-09-19. 1980-11-12, 1980-12-16

Edvard Ruin (Byggmästare)