Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ÖRBY SLOTT 1:4 M.FL. BRÄNNKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3469-014.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRÄNNKYRKA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRBY SLOTT 1:4

ÖRBY SLOTT 1:3

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Brännkyrka kyrkas äldsta del byggdes troligen under slutet av 1100-talet, tornet byggdes före 1200-talets mitt. Förlängningen av långhuset under 1800-talets början ritades av slottsbyggmästaren J H Edberg. 1975 byggdes kyrkan till och renoverades efter ritningar av arkitekten Sven Ivar Lind (1902-80). Lind har i Stockholm ritat Stadsarkivet på Kungsklippan, Mariebergs kollektivhus och det Mosaiska begravningskapellet på Skogskyrkogården.
Under tidig medeltiden hette både kyrkan och dess socken Vantör. Namnet Brännkyrka finns nämnt i arkivmaterial första gången 1425....

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - BRÄNNKYRKA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1171, år 1900: 8402, år 1995: 149313

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Erstavik utbruten under 1600-talet. Nacka utbruten under 1640-talet. Hägersten och Vantör utbrutna 1957 samt Årsta överfört till Enskede.

LÄGE OCH OMGIVNING - Brännkyrka kyrka är omgiven av villabebyggelse och ligger en dryg halvmil sydsydväst om Stockholm. Nära kyrkan finns byggnader uppförda som pastorsexpedition, skola och församlingshem. På kyrkogården finns gravkapell och gravkor.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långh...

Läs mer i eget fönster

Brännkyrka kyrkas äldsta del byggdes troligen under slutet av 1100-talet, tornet byggdes före 1200-talets mitt. Förlängningen av långhuset under 1800-talets början ritades av slottsbyggmästaren J H Edberg. 1975 byggdes kyrkan till och renoverades efter ritningar av arkitekten Sven Ivar Lind (1902–80). Lind har i Stockholm ritat Stadsarkivet på Kungsklippan, Mariebergs kollektivhus och det Mosaiska begravningskapellet på Skogskyrkogården.

Kyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

För mer historik se kyrkan/kyrkobyggnaden

År 1140 - 1199 Nybyggnad
Tornlös gråstenskyrka med smalare kor byggs
År 1713 - 1713 Nybyggnad
En klockstapel byggs.
År 1819 - 1819 Rivning
Klockstapeln rivs.