Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älmhult kn, VIRESTAD 3:1 VIRESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Virestadkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIRESTADS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Älmhult

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIRESTAD 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes på den gamla kyrkans plats 1799-1800 av murmästaren Carl Hellsten och byggmästaren Peter Viberg från Åkvarn i Nottebäck. Beslut om utvidgning av den medeltida stenkyrkan hade tagits redan 1787, då ritningar anskaffades. Bygget fördröjdes dock och 1797 förelåg ny ritning, utförd vid ÖIÄ, sannolikt av Per Wilhelm Palmroth, och stadfäst samma år. Vid uppförandet skedde dock flera förändringar.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med torn i väster och utbyggd sakristia i öster. Planen följer den stadfästa ritningen frånsett tillägg av sakristian i öster samt mittportalen p...

Läs mer i eget fönster

Enligt muntlig uppgift och äldre foto var det först under 1940-talet som kvarter inrättades på kyrkogården.
Före det bestod kyrkogården av en gräsbevuxen yta där gravplatserna var oregelbundet placerade
och där de flesta bestod av gravkullar täckta med vintergröna och där ett fåtal gravar var försedda med
en gravvård.
1954 invigdes ett nytt bårhus på kyrkogården. Det var ritat av arkitekten Bendt Jörgen Jörgensen,
Växjö. I samband med detta gjordes betydande planeringsarbeten på kyrkogården. Den kalkstengång
som leder fram till kyrkans ingång lades 1956. Under 1990-talets början anlades den nya delen av kyrkogården
och 1993 i...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1799 Nyanläggning
År 1954 - 1994 Ändring
• 1954 invigs ett nytt bårhus, i samband med uppförande att bårhuset gjordes omfattande planeringsarbeten på kyrkogården. • 1956 renoverades kyrkan. • 1950-talet revs kyrkstallarna och prostgården samt komministergården renoverade. • 1994 invigdes minneslunden inom den nya delen av kyrkogården.