Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BROMMA KYRKA 1:21 M.FL. BROMMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF02-0286-37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BROMMA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BROMMA KYRKA 1:21

KYRKBYN 1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Bromma kyrkas första byggnadsperiod ägde rum på 1100-talets andra hälft från 1160-70-talet. Den rundkyrka som uppfördes då fick troligen sitt långhus under 1400-talets senare del, med kalkmålningar av Albertus Pictors skola. Sakristian mot norr byggdes också under medeltiden. Gravkor tillkom under 1700-talet mot norr och öster. Det nuvarande vapenhuset stod klart 1968.
HISTORIK
Bromma kyrkas äldsta del är det cirkelformade centralpartiet, den f d rundkyrkan. Kyrkan hade vid denna tid ett strategiskt läge eftersom Mälarens vattenlinje då var betydligt högre. Den bygg...

Läs mer i eget fönster

Bromma kyrkas första byggnadsperiod ägde rum under 1100-talets andra hälft, från 1160–70-talet. Den rundkyrka som uppfördes då fick troligen sitt långhus under 1400-talets senare del, med kalkmålningar av Albertus Pictors skola. Sakristian mot norr byggdes också under medeltiden. Gravkor tillkom under 1700-talet mot norr och öster. Det nuvarande vapenhuset stod klart 1968.

Kyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

För mer historik se kyrkobyggnaden.

År 1160 - 1170 Nybyggnad
Rundkyrkan byggs
År 1440 - 1499 Nybyggnad
Långhuset och sakristian byggs. Kalkmålningarna i långhuset utförs och dito senare del valv slås i rundhuset.
År 1692 - 1695 Nybyggnad
Klockstapeln byggs.
År 1703 - 1703 Nybyggnad
Ätten Hjärnes gravkor uppförs, där bl a förste livmedicus och bergsrådet dito Urban Hjärne ligger.
År 1956 - 1956 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1964 - 1964 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och planeras.