Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Köping kn, STICKLINGE 11:1 HIMMETA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Himmeta1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HIMMETA KYRKA (akt.)
Västmanland
Köping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

STICKLINGE 11:1

Historik

Texten saknas

Antagligen fick Himmeta sin stenkyrka på 1200-talet. Från början omfattade den ett rektangulärt långhus med smalare, kanske absidförsett kor, spåntäckt sadeltak samt eventuellt västtorn. Fönster fanns bara på den södra sidan. Inträde skedde genom en trång portal i södra sidans västra ände. Över det ursprungliga kyrkorummet var antagligen öppna takstolar. På 1300-talet utvidgades koret så att kyrkans plan blev helt rektangulär. Samtidigt blev sakristian utbyggd på norra sidan och möjligen tillkom tornet först nu. Under första hälften av 1400-talet dekorerades kyrkorummets väggar med kalkmålningar, varav fragment återstår. Valvslagni...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - Okänt Nybyggnad
Då kyrkan uppfördes bestod den av ett långhus med portal i söder och ett smalare kor i öster. Fönster fanns bara på den södra sidan. Över kyrkorummet var sannolikt öppna takstolar. Källa: ATA: Brev från Sigurd Curman 19/7 1908 Kilström, s 2
År 1900 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning skedde detta år.
År 1909 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrktomtens medeltida bogårdsmur med två stigluckor revs och ersattes med nuvarande. Stigluckan som byggdes på norra sidan utformades som en rekonstruktion av den föregående. Källa: Kilström, s 13
År 1950 - Okänt Nybyggnad
Bårhuset ritat av Bernhard Shill anlades.
År 1958 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Bogårdsmuren blev omlagd Kyrkogårds -tjänst, Örebro Källa: ATA: meddelande 1958-05-22