Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älmhult kn, PJÄTTERYD 4:1 PJÄTTERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Pjätterydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PJÄTTERYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Älmhult

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PJÄTTERYD 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Efter slutgiltigt beslut om nybyggnad 1830 uppfördes Pjätteryds kyrka 1833-34 av byggmästaren L Carlsson, Sölvesborg, efter ritning av Samuel Enander 1831. Invigningen skedde först den 26 september 1841 och förrättades av kontraktsprosten Petrus Granstrand. Kyrkan ersatte en medeltida träkyrka, belägen väster om den nya kyrkplatsen. Träkyrkan revs 1836. Nybyggnaden föregicks av en lång kamp mellan församlingen och biskop Tegnér.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd, rektangulär sakristia i öster och torn i väster. Huvudingång genom tornet. Mittportaler på båda långsidorna. S...

Läs mer i eget fönster

Pjätteryds kyrkogård har medeltida ursprung. Den gamla kyrkogården användes från medeltiden fram
till 1834 då den gamla kyrkan revs. Kring den nya kyrkan anlades en kyrkogård som vid tillkomsten
sannolikt hade samma storlek som dagens kyrkogård.
Efter den gamla kyrkans rivning har endast ett fåtal begravningar skett på den gamla kyrkogården.
De som har begravts har tillhört vissa familjer som haft tillåtelse att begravas där. Den gamla kyrkogården
har en ålderdomlig karaktär med flera ålderdomliga detaljer Självspillningstrappan är en sådan som
än idag finns kvar i den norra muren. Den användes då man inte fick bära kistan med...

Läs mer i eget fönster
År 1834 - 1834 Nyanläggning
År 1841 - 2004 Ändring
1841 Invigning av kyrkan den 26 september 1841. 1947 Vid biskopsvisitationen 1947 önskade biskopen att en ny kyrkogårdsstadga så snart som möj ligt skulle antas för församlingen, för att uppnå bättre kyrkogårdsvård. Biskopen uttalade ock så sin glädje över gamla kyrkogårdens goda skick. 1952 Byggnadsstyrelsen har godkänt ett av länsarkitekt Hans Lindéns förslag till nytt bårhus. Det avses att byggas samman med kyrkan i vinkeln mellan långhuset och koret på norra sidan. 1961 Kyrkogården stod färdig till Allhelgonahelgen efter en renovering efter mönster av ”den gröna kyrkogården”. Alla kantstenar har grävts ned en bit och man har ordnat in gravstenarna i räta linjer. 1988 På den gamla kyrkogården finns endast några få gravar ”i bruk”. En av dem är prosten Pehr Bråkenhielms på den plats som den gamla kyrkans altare ska ha varit beläget. Förfrågan om att uppföra en klockstapel på Pjätteryds ödekyrkogård. 2003 Kyrkogården är inramad med björkar, vissa har blåst ned, andra har ruttnat. Förslag om att åtterplantera björkar på de ställen de saknas. Förslag om att två yttre belysningsstolpar vid sidoingångarna på kyrkogården. Förslag om att demontera befintlig handikappramp samt montera tidigare borttagen ledstång på framsidan av kyrkan. 2004 Trädvårdsplan bör tas fram innan återplantering av träd. Beslut om att sätta upp två belysningsstolpar vid vardera sidoingång. Beslut om demontering av handikappramp vid huvudingången.