Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älmhult kn, HÄRLUNDA KYRKA 1:2 HÄRLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Härlundakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRLUNDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Älmhult

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄRLUNDA KYRKA 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den första kyrkan i Härlunda, som utgjordes av en kapellbyggnad i timmer, anses ha tillkommit på 1590-talet och var belägen vid Långasjömåla. Kyrkplatsen flyttades senare till Häradsbäck. Den omfattande utvidgningen av träkyrkan här år 1822 innebar i det närmaste nybyggnad. Några år senare tillbyggdes även ett klocktorn. Som byggmästare omtalas i båda dessa skeden Johannes Ehrenberg från Kånna.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum utan kormarkering. Utbyggd sakristia i norr i anslutning till koret. Klocktornet i väster byggt i direkt anslutning till långhuset med övre delen ridande på d...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården är troligen anlagd i anslutning till uppbyggnaden av kyrkan på 1600-talet. Innan dess användes
Skatelövs och Västra Torsås kyrkogårdar som begravningsplats för invånare från Härlunda. På
kyrkogården finns fortfarande tre låga stenkors från 1700-talet kvar. Under början av 1900-talet byggdes
halva kvarter D ut och fylldes upp med massor. Kvarter E invigdes 1934. Även här hade området fyllts
ut med massor och kyrkogårdsmuren hade förlängts och fungerar som en stödmur för jordmassorna. Vid
utvidgningen revs den västra delen av den ursprungliga kyrkogårdsmuren.
Kyrkogården var på 1940-talet till stor del täckt av grus ...

Läs mer i eget fönster
År 1600 - 1699 Nyanläggning
Kyrkogården är troligen anlagd i anslutning till uppbyggnaden av kyrkan på 1600-talet.
År 1640 - 1973 Ändring
• 1600-talets mitt uppfördes kyrkan • 1900-talets början anlades halva kvarter D • 1934 invigning av kvarter E • 1955/56 grävdes den gamla kyrkogården om • 1970-talets början anlades den nya kyrkogården