Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsör kn, BJÖRSKOGS PRÄSTGÅRD 4:8 BJÖRSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

björskogs1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRSKOGS KYRKA (akt.)
Västmanland
Kungsör

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BJÖRSKOGS PRÄSTGÅRD 4:8

Historik

Text saknas för närvarande

Platsens första stenkyrka sägs ha tillkommit omkring 1200. Tornets medeltida murverk finns kvar nedtill och delar av övriga kyrkans medeltida murar ingår i den nuvarande byggnaden, fast oklart i vilken omfattning.

För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, även vård och underhåll.

Källor och litteratur


Otryckta källor

Kung Karls kyrkliga samfällighets arkiv (KKS):
• O I a: 3 Beskrivning över restaureringsarbeten, av Gustav Lindgren den 8/8 1905. Rapport över befintliga förhållanden 1950, av Bernhard Schill. Arbetsbeskrivning av Bernhard Schill ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - Okänt Nybyggnad
Dopfuntens fot har daterats till denna tid, vilket tolkats som att en träkyrka funnits här då. I tidigare publicerade texter har antagits att kyrkans torn skulle ha murats i försvarssyfte redan vid denna tid, men det är förmodligen en felaktig uppgift. Källa: Ahlberg, s 34
År 1200 - Okänt Nybyggnad
Platsens första stenkyrka antas ha blivit uppförd, möjligen i anslutning till befintligt torn. Den omfattade från början ett skepp, med vapenhus utbyggt mot söder. Källa: Ahlberg, s 34 Ekström, s 200
År 1946 - Okänt Nybyggnad
Kyrkogården utvidgades mot norr och ett gravkapell uppfördes. För utvidgningens skull revs västra kyrkogårdsmuren. De nya gravkvarteren anlades i terrasser. Gravkapellet utformades rustikt, med oputsade gråstensmurar och torvtak. Invigning skedde söndagen den 25 augusti 1946 Arkitekt Edvard Lundquist Källor: ATA: Arbetsbeskrivning 10/2 1944 Bentzer, s 187

Edvard Lundqvist (Arkitekt)