Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, HUDDUNGEBY 11:1 HUDDUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3867-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUDDUNGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Heby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUDDUNGEBY 11:1

Historik

Huddunge kyrka är belägen i en gammal kulturbyggd i västra Uppland. Den nuvarande kyrkan har haft två föregångare. Socknens första kyrka var troligen en träkyrka. Träkyrkan ersattes senare under medeltiden av en stenkyrka, som användes fram till slutet av 1700-talet, då den utdömdes. Den revs efter att arbetet med den nya kyrkan påbörjats, och finns i dag kvar som ruin. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1798-1800 efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz. Invigningen dröjde dock fram till 1807, och inredningsarbetet av läktare, bänkinredning m.m. slutfördes troligen först 1826. Predikstolen, bänkinredningen och det medeltida triumfkr...

Läs mer i eget fönster

Huddunge kyrka är en stor nyklassicistisk salkyrka med torn i väster och sakristia i öster. Den uppfördes 1799 av byggmästaren Eric Sjöström från Torsåker efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Kyrkan togs i bruk år 1800 men invigningen skedde först år 1807 och förättades av ärkebiskop Jacob Axelsson Lindblom.

År 1790 - 1790 Nyanläggning
Platsen för den nya kyrkan, Klockarbacken, röjdes av och Eric Sjöström från Torsåker utsågs till byggmästare.

Eric Sjöström (Byggmästare)

År 1798 - 1798 Nyanläggning
Grunden till den nya kyrkan i Huddunge lades.
År 1799 - 1799 Rivning
Huddunges gamla medeltida kyrka revs.
År 1799 - 1799 Nybyggnad
Den nya kyrkan uppfördes som en nyklassicistisk salkyrka i gråsten med torn i väster och sakristia i öster. Kyrkorummet täcktes av ett putsat tunnvalv av trä. Kyrkan byggdes av byggmästare E Sjöström efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Eric Sjöström (Byggmästare)

År 1806 - 1806 Flyttning
Kyrkogården vid nya kyrkan började tas i bruk.
År 1950 - 1950 Rivning
Riksantikvarieämbetet och landsantikvarien i Västerås yttrade sig över rivningen av kyrkstallarna och framförde att de ej motsatte sig rivning med hänsyn på stallens dåliga tekniska skick. Dess kulturhistoriska värde bedömdes inte vara så högt att rivning var otänkbar.
År 1972 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
Riksantikvarieämbetet godkände förslaget till kyrkogårdsutvidgning Kyrkogården utvidgades enligt förslag upprättat av Lundqvist och Jacobson markkonsulter AB, Uppsala.
År 1988 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlades på kyrkogården 1989. Länsstyrelsen gav tillstånd till minneslunden 1988.