Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallstahammar kn, SÄBY PRÄSTGÅRD 3:1 SÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

säby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄBY KYRKA (akt.)
Västmanland
Hallstahammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SÄBY PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Text saknas

Platsens första kyrka kan ha blivit byggd på 1100-talet, att döma av den bevarade dopfunten och de tidigare portaler som konstaterats i kyrkans murverk. Den befintliga kyrkan med sakristia uppfördes runt 1300.

För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, även vård och underhåll.

Kyrkogården omger kyrkan på alla sidor, fast med störst utbredning söderut dit en utvidgning skett. Omgivande lindar, planterade 1885, skuggar och skyddar området som annars hade varit ganska utsatt på slätten. Kyrkogårdens äldre del avgränsas med en mur som fick nuvarande utsee...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - Okänt Nybyggnad
Kyrkans äldsta inventarium är en dopfunt av sandsten, helt slät frånsett en skulpterad repstav kring foten. Västra delarna av kyrkans murverk kan ha ingått i en romansk kyrka från denna tid. Källa: Redelius, s 10-11
År 1300 - Okänt Nybyggnad
Kyrka av sten uppfördes, bestående av långhus med sakristia i norr. Grundmuren lades ca 50cm under marken. Murarna uppfördes av gråsten. Ursprungligen var ett tunnvalv av trä slaget över kyrkorummet. De medeltida takstolarna finns kvar på kyrkvinden. Över sakristian blev ett kryssribbvalv slaget I östra gaveln fanns tvåkopplat fönster fram till 1737. Källor: Alström, s 2 Berthelson, s 14 Redelius, s 2, 14
År 1860 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurens södra del blev omlagd till det utseende den ännu har Källa: VS: E IV b; 110, visitation 11-12/7 1868
År 1868 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurens norra del blev omlagd till det utseende den ännu har Källa: VS: E IV b; 110, visitation 11-12/7 1868
År 1885 - Okänt Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Lindar planterades runt kyrkogården, vilka idag sätter stark prägel på området Källa: VS: F III a; 38, visitation 11-12/7 1892
År 1946 - 1950 Ritning godkänd och bygglov
Förslag till ny kyrkogård söder om den befintliga, samt bårhus, upprättades av arkitekt Ärland Norén Källa: SF: O I b: 1, Ritningar

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades med ett nytt område i söder. Bårhus/gravkapell uppfördes (slutbesiktning 14/8 1951) Arkitekt Ärland Noréen Byggmästare Ragnar Eriksson Källor: SF: O I b: 1, slutintyg VLT 1951-10-01

Ragnar Eriksson (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)