Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallstahammar kn, BERGA 4:21 SVEDVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

svedvi3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVEDVI KYRKA (akt.)
Västmanland
Hallstahammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BERGA 4:21

Historik

Text saknas för närvarande

Såväl fornfynd som ortnamn antyder att kyrkplatsen i Svedvi har sitt ursprung i en förkristen kultplats. Den första kyrkan i trä kan ha byggts på 1100-talet. Efterföljande stenkyrka tillkom troligen omkring 1300, från början täckt med ett tunnvalv, ännu avläsbart på kyrkvinden.

För vidare historik se byggnad/kyrka & klockstapel, samt bifogad PDF med händelselista och årtal.

Källor och litteratur

Otryckta källor
Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA):
• Ihrfors, Eric: Westmannia sacra, handskrift färdigställd 1899-1902, baserad på församlingsarkivens
handlingar från äldsta tid fram till omk...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - Okänt Nybyggnad
Kyrkan grundlades på en bergnära tomt. Murarna uppfördes av gråsten. Från början saknade norra sidan fönster. Kyrkorummet var täckt av tunnvalv - takstolar finns kvar. En Mariabild och ett triumfkrucifix finns också bevarade från denna tid. Källa: Ahlberg, s 246
År 1821 - 1822 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades och omgärdades med ny mur på norra, västra och södra sidorna Källa: VS: F III a: 35, visitation 1869
År 1918 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades Källa: SF: N II: 1, ämbetsberättelse 1924
År 1940 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades
År 1940 - Okänt Nybyggnad
Bårhus uppfördes av betonggjuten grund och väggar, vilka putsades. Yttertaket grästäcktes Länsarkitekt Edvard Lundkvist Källa: SF O I B: 1, Arbetsbeskrivning

Edvard Lundkvist (Arkitekt)

År 1953 - Okänt Nybyggnad
Ny stiglucka byggdes Länsarkitekt Edvard Lundkvist Källa: VLT 1953-09-01

Edvard Lundkvist (Arkitekt)

År 1961 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot söder, på åsen där prästgården tidigare låg. Den nyanlades med stenläggningar, trappor, murar och gräsmattor. Trädgårdsanläggare O Ljunggren Källa: SF O I B: 1, projektering, fakturor

O Ljunggren (Trädgårdsarkitekt)

År 1981 - Okänt Ändring
Kyrkogården utvidgades vidare söderut, i förhållande till 1961 års utvidgning. Ett nytt bårhus/gravkapell uppfördes, med fasader av liggande gråmålad panel. Taket täcktes med kopparplåt. Församlingens tidigare bårhus, från 1940, revs. MK-konsulter AB, Uppsala Uppmark & Wallerstedt arkitektkontor HB, Uppsala Källa: HKS: F 1 B: 5-9

Uppmark & Wallerstedt arkitektkontor HB (Arkitekt)