Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallstahammar kn, BERGS PRÄSTGÅRD 2:1 BERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Berg3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGS KYRKA (akt.)
Västmanland
Hallstahammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BERGS PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården ligger bergnära, i terräng som sluttar mot öster. Omgivande mur är ojämn, bitvis hög och bitvis låg, till en mindre del nerrasad - ett minne från tiden då socknens olika rotar skötte varsitt avsnitt av muren. Stigluckor fanns fram till 1800-talets första hälft, då de ersattes med dagens grindöppningar. Grusgångar passerar över området som annars är nästan helt gräsbevuxet. Strax utanför kyrkogården i sydväst finns bårhuset med spritputsade fasader och spåntak, byggt 1949 efter ritningar av arkitekt Bernhard Schill.

På kyrkogården finns Kyrkan från ca 1300-talet samt en klockstapel.
Sannolikt tillhör Bergs kyrka den ...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - Okänt Nybyggnad
Kyrkan uppfördes och omfattade då ett långhus med kor under samma sadeltak. Östra gaveln pryddes med tegelorneringar och hade ett trekopplat fönster Dopfunten är sannolikt samtida med kyrkan, en så kallad musselfunt eller paradisfunt, tillverkad av gotländsk kalksten. Källor: Berggren, s 127 E IV a: 8a, visitation 1750
År 1812 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Vid visitation den 28/12 1812 konstaterades att kyrkogårdsmurens västra stiglucka tagits bort och ersatts med blåmålade grindar mellan stenstolpar. Källa: VS: E IV a; 5b inventering 1812
År 1843 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Östra sidans stiglucka revs och ersattes med en grindöppning Källa: VS: E IV b; 8, Inventering 1851
År 1949 - Okänt Nybyggnad
Bårhus/gravkapell byggdes söder om kyrkan. Fasaderna putsades och vitkalkades och taket täcktes med spjälkade spån. Inne lades tegelgolv och ett altare med kors av sandblästrad ek byggdes. Arkitekt Bernhard Schill Källa: VLT 1949-09-14

Bernhard Schill (Arkitekt)