Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, STÅNGKUSKEN 1 OLAUS PETRI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

0

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OLAUS PETRI KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

STÅNGKUSKEN 1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Olaus Petri kyrka byggdes 1957-59 och invigdes 1959. Kyrkan ritades av arkitekt Peter Celsing (1920-74) med arkitekt Stig Forsberg som medarbetare. Andra kyrkor ritade av Celsing är Härlanda i Göteborg (1952-59), S:t Tomas i Vällingby (1953-60), Boliden (1955-60), Almtuna i Uppsala (1956-59) Nacksta i Sundsvall (1963-69) samt Ludvika krematorium (1954-58). Bland hans mest kända verk hör Kulturhuset, Filmhuset och Riksbanken, alla i Stockholm.
Oscars församling hade sedan 1942 sökt efter en tomt för en kyrka på Gärdet. Området kring Tessinparken, planlagt 1931, hade ...

Läs mer i eget fönster

Oscars församling hade sedan 1942 sökt efter en tomt för en kyrka på Gärdet. Området kring Tessinparken, planlagt 1931, hade fått en bostadsbebyggelse med hög exploatering. Den tomt som till slut blev aktuell var enligt stadsplanen avsedd för bostäder. Peter Celsing fick 1954 uppdraget av församlingen att förhandla med Kungliga Byggnadsstyrelsen rörande tomtens storlek och dess utnyttjande för församlingsbyggnader.

Församlingens ursprungliga idé, att bygga en fristående kyrka med församlingslokaler, fick bl a på grund av stadsplanen ändras till en byggnad som även innehöll 33 bostadslägenheter, kontorslokaler, barnavådscentral, b...

Läs mer i eget fönster
År 1957 - 1959 Nybyggnad
Olaus Petri kyrka uppförs.