Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, BERG 10:1 BERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BERG 10:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Beslut om nybyggnad fattades 1788. Kyrkan kom dock att uppföras först 1830-31 efter ritningar utförda vid ÖIÄ 1828 av Per Axel Nyström. Den nya kyrkplatsen förlades ca 2,5 km från den gamla, som bevarats som ödekyrkogård. Som byggmästare omnämns Sjöholm från Söraby. Kyrkan invigdes 1835 av biskop Esaias Tegnér.

PLAN OCH MATERIAL - Byggnaden, som består av ett rektangulärt kyrkorum med torn i väster och utbyggd sakristia i öster, avviker från 1828 års ritning beträffande tornets vapenhus och sakristians utformning. Sakristian inrymmer två våningar och är dessutom senare försedd med källare. ...

Läs mer i eget fönster

Bergs kyrkogård är anlagd i samband med kyrkans uppförande 1830-31 och är indelad i sju kvarter.
Kyrkogårdsmuren, vilken omgärdar kyrkogården på alla fyra sidor, är uppförd av kraftig huggen sten
och lagd i slutet på 1800-talet. På insidan är muren försedd med en jordvall, s.k. vallmur.
Gravvårdarna på kyrkogården är av varierad karaktär från äldre högresta stenar till mer enhetligt
utformade låga rektangulära stenar av yngre datum. Stenarna är sedan kyrkogårdsomläggningen, vilket
skedde under 1900-talets senare hälft, placerade i räta linjer på kvarterens gräsbevuxna ytor. Vid samma
tillfälle avlägsnades gravarnas framförligg...

Läs mer i eget fönster
År 1830 - 1831 Nyanläggning
Kyrkogården anlagd och nya kyrkan uppförd
År 1835 - 1962 Ändring
För händelser, se pdf.

Robert Signal (Hantverkare - Smed)