Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, RÄVEMÅLA 1:99 ÄLMEBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Älmebodakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLMEBODA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÄVEMÅLA 1:99

Historik

Text saknas för närvarande

År 1870 - 1879 Nyanläggning
Vid anläggandet schaktades kyrkogården till tre alnars djup 1,8 meter
År 1899 - 1985 Ändring
• 1899 Kyrkstallarna uppförs. Längden uppgår till 80 meter. • 1929 Ny värmeanläggning med värmecentral i sockenstugan • 1942-43 Diskussioner förs kring rivning av kyrkstallarna • 1953 Uppförande av ett nytt bårhus invigning förrättad av kontraktsprosten Josef Gustavsson -Sockenstugan renoveras -Bättringsarbeten på kyrkogården • 1954 Diskussionen kring rivning av kyrkstallarna ånyo uppe till diskussion • 1958 Försäljning av de norra kyrkstallarna på auktion. • 1965 Invigning av nya kyrkogården anlagd efter ett förslag upprättat av kyrkogårdsarkitekten Ragnar Ekstedt. Omschaktning av marken sker till en meters djup Utvidgningen skedde på ett område väster om den befintliga kyrkogården och kringgärdas av en vällagd stenmur med kilad sten och murade fogar. Invigningen förrättas av biskop David Lindquist. • 1975 Sockenstugan genomgår en omfattande renovering till en kostnad av 170.000 kr • 1980 Gravgrävningen som tidigare skett för hand ersätts med en gravgrävningsmaskin • 1985 Anläggande av gångramp