Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DJURGÅRDSKYRKAN 1 DJURGÅRDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0051-29a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DJURGÅRDSKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

DJURGÅRDSKYRKAN 1

Historik

Djurgårdskyrkan uppfördes 1827-28, i första hand som skolhus men den kom även att nyttjas som kyrkolokal. Byggnaden uppfördes på initiativ av grosshandlaren och varvsägaren John Burgman och det var också han som donerade den till dåvarande Kongl. Djurgårdsförsamlingen. Djurgårdskyrkans arkitekt är okänd. Från och med 1865 användes byggnaden endast för skolverksamhet men omdanades 1880 till kyrka och har sedan dess fungerat som sådan.
Redan på 1700-talet fanns det starka önskemål från Djurgårdsborna om en egen församling och kyrka. Eftersom det var långt till Hedvig Eleonora kyrka, som länge var församlingens enda kyrka, hölls gudst...

Läs mer i eget fönster

Djurgårdskyrkan uppfördes 1827–28, i första hand som skolhus, men den kom även att nyttjas som kyrkolokal. Byggnaden uppfördes på initiativ av grosshandlaren och varvsägaren John Burgman och det var också han som donerade den till dåvarande Kongl. Djurgårdsförsamlingen. Djurgårdskyrkans arkitekt är okänd. Från och med 1865 användes byggnaden endast för skolverksamhet men omdanades 1880 till kyrka och har sedan dess fungerat som sådan.

Djurgårdskyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Den ligger i Djurgårdsstaden och Södra Djurgården, som båda är områden av riksintresse för kulturmiljövården.

För mer historik ...

Läs mer i eget fönster
År 1827 - 1828 Nybyggnad
Nuvarande Djurgårdskyrkan uppförs som skola
År 1830 - 1830 Ändring
Byggnaden doneras till dåvarande Kongl. Djurgårdens församling dito med möjligheten att använda den även som kyrka.
År 1867 - 1867 Ändring
Den ursprungligen stora salen på bottenvåningen delas upp i fyra ATA mindre skolsalar och predikstolen tas bort då det beslutas att byggnaden endast ska fungera som skola.
År 1880 - 1880 Ändring
Byggnaden byggs om invändigt till kyrka med sin nuvarande dito planlösning och altarpredikstol.
År 1926 - 1926 Nyanläggning - Inhägnad
Förses kyrkans inhägnad med ett grindparti och portal mot dito Djurgårdsvägen, arkitekt Erik Fant.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Nybyggnad
Klockstapeln invigs, uppförd enligt Ragnar Hjorths ritningar från 1948.

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1974 - 1980 Ändring - Inhägnad, staket
Ny inhägnad av kyrkotomten (genomfördes eventuellt först på 1980-talet).