Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, NÄTRA PRÄSTBORD 1:4 NÄTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrNV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄTRA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄTRA PRÄSTBORD 1:4

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Efter rysshärjningarna längs norrlandskusten 1721, då Nätra socken blev härjad, diskuterades en utvidgning av medeltidskyrkan i samband med dess reparation. Vid prostvisitationer 1775 och 1780 manade visitator utan framgång församlingen att antingen utvidga kyrkan eller bygga en ny. Efter flera syneförrättningar framlades äntligen år 1800 en ritning till nybyggnad av Simon Geting, som bearbetades något vid ÖIÄ. Grundläggningen skedde 1805 och 1807 kunde den stora kyrkan tas ibruk, men den egentliga invigningen förrättades först den 6 juli 1817 av biskop E A Almquist.
Kyrkogårdsmur i natursten...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - NÄTRA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2279, år 1900: 5398, år 1995: 5620

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar bygden omkring Nätraån i den östligaste delen av landskapet. Den befintliga kyrkan ligger för sig i närheten av tätorten Bjästa på en höjd öster om Nätraån. Stegporten från 1833 har smide av Per Östman i Ry, Nora. Vid kyrkan ligger prästgården, församlingshemmet och hembygdsgården. Ruinen efter den medeltida kyrkan ligger ca 700 m sydost om den befintliga kyrkan. Traditionen omtalar en träkyrka strax öster om den medeltida kyrkoruinen. Kyrkbacke...

Läs mer i eget fönster

Nätra medeltida kyrka drabbades av rysshärjningarna 1721. Det saknas uppgift om sten från den gamla kyrkan återanvändes i den nya.
Nätra var den snabbast växande socknen i Örnsköldsviksområdet under 1700-talet, Själevad undantaget, som påbörjade sin expansion redan under 1600-talet. Strax efter kom Arnäs.

Se även tidigare inventeringar.