Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Markaryd kn, TRARYD 3:67 TRARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Traryd6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRARYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Markaryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRARYD 3:67

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1859-60 av byggmästaren Gustav Ljung efter ritning av Johan Adolf Hawerman, utförd vid ÖIÄ 1857 och stadfäst 1858. Den gamla kyrkan, som utgjordes av en medeltida stenkyrka, låg strax söder om den nuvarande kyrkan, som invigdes den 28 juli 1862.

PLAN OCH MATERIAL - Planen följer 1857 års ritning och utgörs av ett rektangulärt, treskeppigt kyrkorum med utbyggd femsidig sakristia i öster, numera använd som kor, och torn i väster. En separat sakristia tillbyggdes 1933 framför den norra ingången. Ursprungligen fanns ingång i tornet, på långsidorna samt i öster till sakristian. D...

Läs mer i eget fönster

Gamla kyrkan var från medeltiden, troligen från 1200-talet, byggd av tuktad gråsten med huggna hörnstycken.
Kyrkan hade ett rektangulär och ett något mindre kor. Den var belägen på den nuvarande
Gamla kyrkogården. En teckning på den gamla kyrkan finns i Mandelgrenska samlingen i Lund.
Vid Traryds kyrka stod redan på 1600-talet en offerstock, där man kunde skänka pengar, utanför kyrkogårdsmuren.
1713 blev innehållet stulet. Men kort därefter fanns femton gulddukater i offerstocken,
men ingen visste vem som var givaren.
Den ursprungliga kyrkogården är den Gamla kyrkogården, där den medeltida kyrkan låg fram till
1859. Kyrkogård...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1859 - 1980 Ändring
För specifika händelser, se pdf.