Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, DÖRARP 3:3 DÖRARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Dörarpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DÖRARPS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DÖRARP 3:3

Historik

Text saknas för närvarande

Om Dörarps kyrkogård finns väldigt lite skrivet och dokumenterat i arkivhandlingar. Det troliga är att
kyrkogården har använts sedan medeltiden. Kyrkogården har tidigare varit mindre till ytan. En utvidgning
gjordes åt norr under 1929 och innan dess skedde en utvidgning 1876. Åt vilket håll den utvidgningen
gjordes och om det skett några tidigare finns det inga uppgifter om.
Under 1560-talet brändes kyrkan i Hallsjö ner och församlingsborna fick då gå i kyrkan i Dörarp.
Det var dock inte förrän år 1824 som Hallsjö kom att uppgå i Dörarps socken. Då detta skedde borde
många fler ha fått sin gravplats på kyrkogården i Dörarp.
D...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
• 1200-tal Kyrkan uppförs under 1200-talet med rakslutet kor. Senare höjs korets murar och det läggs under samma tak som långhuset.
År 1657 - 2004 Ändring
• 1657 Klockstapeln byggs • 1817 Klockstapeln byggs in och förbättras • 1829 Inventering av kyrka och kyrkogård. Då finns inga gravstenar på kyrkogården. Endast den gravkammare under koret där greve Johan Gustaf Bonde är begravd. • 1876 Utvidgning av kyrkogården. • 1929 Utvidgning av kyrkogården åt norr. Flyttning av norra kyrkogårdsmuren till västra sidan av det nya området. • 1932 Man gör en nyupptäckt utav gravkammaren över hovmarskalken greve Johan Gustaf Bonde, död 1796. Kistan var rikt skulpturerad och stod under golvet i koret. • 1992 Tillstånd från länsstyrelsen angående framtagande av dold mur, plantering av ekar och anläggande av ekonomigård vid Dörarps kyrkogård enligt ritning upprättad av Erik Nilsson. På kyrkogårdens västra sida har norra delen av muren med åren kommit att döljas helt av kompostmassor mm. Dessa grävs bort. Trädkransen har med åren fått flera luckor, speciellt på västra sidan. Den ska nu kompletteras med ekar utanför kyrkogårdsmuren. • 1994 Tillstånd från Länsstyrelsen att omschakta och fylla upp norra delen av Dörarps kyrkogård • 1996 Klockstapeln restaureras Rötskadat virke byts ut Stapeln tjärstryks • 2004 Ny gång av smågatsten framför kyrkan