Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, NORRGISSJÖ 5:47 GIDEÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VykyrkanfrNV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GIDEÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORRGISSJÖ 5:47

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Gideå kyrka fungerade till en början som brukskyrka för den befolkning som växte upp kring såg- och järnbruksanlägg-ningarna som anlades vid Gideälven under 1700-talets senare del. Nuvarande kyrkan uppfördes åren 1804-1809, tornet 1812-13, men invigdes först 1818. Tornöverbyggna-den ombyggdes 1907. Uppgifter om arkitekt och byggmästare saknas.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor och sakristia i öster och torn i väster. Ingång genom tornet och på södra långsidan. Ingången i sakristian modern.
Byggd i timmer, ut- och invändigt klädd med stående panel. Ursprunglig färgsättning gu...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - GIDEÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: 3032, år 1995: 1338

FÖRSAMLINGSHISTORIK - 1807 utbrutet ur Arnäs som kapellag, 1811 annex till Arnäs. 1823 till 1872 eget pastorat, 1872 till 1922 med Trehörningsjö, eget 1922 till 1962 sedan åter med Trehörningsjö.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i landskapets nordöstra del och omfattar huvudsakligen skogsbygd med mindre områden odlingsbygd utmed Gideåälven. Kyrkan ligger på en höjdplatå ovanför Gissjön, en del av Gideåälven, i tätorten och ca fyra km från Gideåbruk med välbevarad bruksbebyggelse från 1800-talet, nu kursgård. Bruksområdet är riksintresse.

RASERAD...

Läs mer i eget fönster

1807 utbrutet ur Arnäs som kapellag, 1811 annex till Arnäs. 1823 till 1872 eget pastorat, 1872 till 1922 med Trehörningsjö, eget 1922 till 1962 sedan åter med Trehörningsjö.

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil mellan 1804 och 1809. Tornet tillkom 1813-1814. Kyrkans invigning skedde dock först 1818.