Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, ANNERSTAD 3:4 ANNERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Annerstadkkg7.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANNERSTADS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANNERSTAD 3:4

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1823-24 av länsbyggmästaren Peter Österlöf från Varberg efter ritningar av Johan Abraham Wilelius 1823. Beslut om nybygge hade tagits 1822. Den nya kyrkan uppfördes i omedelbar närhet av den gamla kyrkan och kyrkogården. Invigd av biskop Esaias Tegnér 1826.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd, halvrund sakristia i öster och torn i väster. Ingång genom tornet samt mitt på sydsidan. Sakristian nås genom två symmetriskt placerade kordörrar. Uppförd av sten samt putsad och vitkalkad. Taktäckning av kopparplåt. Portalomfattning av huggen sten. Listverk av trä.

EXTERIÖR ...

Läs mer i eget fönster

Nya kyrkogården
När den äldsta kyrkogården började bli fullbelagd anlades en ny kyrkogård kring den nya kyrkan. Den
stod färdig för sitt ändamål 1891.
På de flygfoton som finns från tiden 1940-, 50-talen är kyrkogården inte fullt utnyttjad. År 1941 är
det endast området längst i öster samt närmast kyrkans ingång som är i bruk. Den östra delen var avsatt
för allmänna linjegravar. På fotot från 1940-talet är kyrkogården omgärdad av en trädkrans av granar. På
fotot från 1950-talet är granarna nedhuggna och en ny trädkrans av lövträd är planterad, troligtvis den
som står där idag.
På 1980-talets början utvidgades den befintliga ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Den gamla kyrkogården har medeltida anor.
År 1823 - 1823 Nyanläggning
År 1824 - 1984 Ändring
1823 grundlades den nya kyrkan 1824 byggdes den nya kyrkan 1891 togs den nya kyrkogården i bruk. 1984 invigdes utvidgningen av kyrkogården.