Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vännäs kn, VÄNNÄS 35:1 VÄNNÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vännäsby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄNNÄSBY KYRKA (akt.), VÄNNÄS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Vännäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄNNÄS 35:1

Historik

Vännäs gamla kyrka är belägen i Vännäsby utanför centralorten och i en jordbruksbygd bland äldre bebyggelse. Den uppfördes 1817-1820 av byggmästaren Erik Jonsson från Vännäsby efter ritningar till Sävars kyrka (nedbrunnen 1932), dock utan torn. Dessa ritningar utfördes av arkitekten Axel Almfelt efter ett förslag av bruksinspektorn Johan Wincent i Sävar. Byggnadsmaterialet är panelklätt timmer. Kyrkorummet består av ett enskeppigt långhus med kor i öster, rakt avslutat och i samma bredd och höjd som långhuset. Intill korets nordvägg ligger en tillbyggd sakristia. Vapenhuset i söder uppfördes1889. År 1920 vidtogs förändringar av kore...

Läs mer i eget fönster

Vännäsby är en medeltida jordbruksby, som ligger vid sammanflödet av Umeälven och Vindelälven. När välståndet ökade under 1800-talet väcktes tanken på att bygga en egen kyrka, för att slippa resa de 23 km till sockenkyrkan i Umeå. Redan innan kyrkan var klar blev man 1822 annexförsamling under Umeå landsförsamling och 1834 bildades ett eget pastorat. Vännäsby blev därmed sockencentrum och sedermera säte för Vännäs kommun. Denna ställning förlorades dock i samband med stambanans tillkomst på 1890-talet. Då förlades det nya stationssamhället ett par km västerut. Det blev en viktig järnvägsknut, och övertog både ortnamnet Vännäs och ro...

Läs mer i eget fönster
År 1817 - 1825 Nyanläggning
Vännäs kyrka är uppförd av trä år 1825. Den är ritad av bruksinspektor Johan Vincent, Sävar, och blev aldrig anmäld för godkännande av Överintendentsämbetet. Enligt uppgift från 1832, uppfördes kyrkan enligt samma ritningar som till Sävar (gamla) kyrka. Inget torn uppfördes emellertid. Byggmästare var bonden Erik Jonsson och Hans Fredriksson.

Johan Vincent (Övrig)

År 1843 - 1843 Nybyggnad
Klockstapel uppförd nordväst om kyrkan 1843 efter ritningar av komminister J A Linder, Umeå.
År 1925 - 1925 Nyanläggning - Begravningsplats
C a 1925 Ny begravningsplats anlagd, den s k Västra kyrkogården
År 1925 - 1925 Nybyggnad
Ritning till gravkapell på nya, Västra kyrkogården, godkänns. Bearbetat förslag av K. Byggnadsstyrelsen av F.W. Ursprunglig ritning av byggmästare G. Sandström. In- och utvändig puts. Gråblå limfärg invändigt och vitgrå kalkfärg utvändigt. Plåttak.
År 1939 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av Vännäs begravningsplats invid kyrkan, ned mot Umeälven.
År 1953 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av Vännäs västra kyrkogård.
År 1960 - 1960 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av östra kyrkogården (Vännäsby).
År 1961 - 1961 Ändring
*Rivande av gravkapell intill kyrkan, men källaren sparades. *Invigning av gravkapell intill kyrkan, ritat av arkitekt Jan Thurfjell, Luleå.

Jan Thurfjell (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av västra kyrkogården (Vännäs köping). Norra delen tas i anspråk för gravplatser. Rektangulära gravkvarter avgränsade med oxbärshäckar. Sammanhängande gräsytor. Vägar av oregelbunden offerdalsskiffer. Återinvigning, december 1967.
År 1969 - 1969 Flyttning
Flyttning av klockstapeln till kyrktomten, av trafiksäkerhetsskäl/högerregelns införande.
År 1972 - 1972 Nybyggnad
Nytt begravningskapell och klockstapel för Vännäs västra kyrkogård efter förslag utarbetat av Kjell Wretling.
År 1974 - 1974 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av Vännäs östra kyrkogård.
År 1982 - 1982 Nybyggnad
Uppbyggnad av ekonomibyggnad på Vännäs kyrkogård.
År 1986 - 1986 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av Vännäs kyrkogård.
År 2002 - 2002 Ändring
Ändring av gravkapellet på Västra kyrkogården. Ombyggnad från platt tak och invändig takavvattning till svagt valmat tak och utvändig vattenledning. Vittringen av det ljusa teglet åtgärdades genom säckskurning, d v s en slags tunn rappning som gör att ytstruktur och kulörton i stort kunde bibehållas.