Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ÖSTRA TORSÅS KYRKA 1:1 ÖSTRA TORSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Torsåskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA TORSÅS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA TORSÅS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1847-49 på en ny tomt strax sydväst om den gamla kyrkan, som utgjordes av en medeltida stenkyrka. Som ansvariga för byggnadsarbetena omtalas byggmästaren Sven Nilsson, Hermanstorp, och murmästaren P Olsson, Uråsa. Beslut om nybygge hade tagits 1839 och förslag till ny kyrka förelåg 1840, utarbetat av Jakob Wilhelm Gerss, vilken 1841 reviderade ritningen på församlingens begäran. Kyrkan invigdes den 29 september 1852 av biskop Christofer Isaac Heurlin.

PLAN OCH MATERIAL - rektangulärt kyrkorum med kor med utbyggd sakristia i norr samt torn i söder. Huvudingången belägen i tor...

Läs mer i eget fönster

Under den gamla kyrkans tid sträckte sig kyrkogården längre åt öster. Detta östra område togs i anspråk
för sockenstugan när den byggdes vid ungefär vid samma tid som den nya kyrkan. Till den gamla kyrkogården
fanns två stigluckor. 1845 beskrevs att båda var åttkantiga och var uthuggna av grova ekstockar
och hade spetsiga spåntak. Över ingången till den östra stigluckan stod: ”A 1658”.
Troligen omdanades kyrkogården på 1880-talet och utvidgades åt väster ner mot Kyrksjön. På grund av
markens lutning måste man fylla på med jord- och grusmassor och den västra delen avgränsades med
en tre meter hög stenmur.
Fram till 1969 var de...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1699 Nyanläggning
Inventeringen anger inget nyanläggningsår.