Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ÖR 8:14 ÖRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖR 8:14

Historik

Text saknas för närvarande

”Huru ljuvliga äro icke dina boningar, Herre Sebaot! Min själ och min kropp jubla mot levande Gud.
Saliga äro de som bo i ditt hus de lova dig beständigt. Sela.”
Ovanstående text står skriven på järngrindarna vid ingången till Örs kyrkogård. Grindarna är smidda av
mästersmeden Thure Andersson, Moheda. Örs församling införlivades med Växjö kyrkliga samfällighet
1986.
Kyrkogården var under äldre tider helt bevuxen med gräs men vid sekelskiftet började man anlägga
gravplatser med grus- och singelbeläggning vilka omgärdades av stenramar eller inhägnades med stenstolpar
och kedjor. Vid en renovering i mitten av 1950-talet lades ky...

Läs mer i eget fönster
År 1953 - 1994 Ändring
För händelser, se pdf.
År Okänt Nyanläggning
Inventeringen anger inget nyanläggningsår.